سایت املاک صنعتی تام

املاک صنعتی تام

مبلغ خرید
10,000,000,000 – تومان500,000,000,000 – تومان
متراژ زمین
200 – متر99,000 – متر
ودیعه اجاره
100,000,000 – تومان3,000,000,000 – تومان
متراژ سوله
0 – متر30,000 – متر
اجاره ماهانه
50,000,000 – تومان1,000,000,000 – تومان
متراژ اداری
0 – متر2,000 – متر

نتایج به دست آمده

فروش 13000 کارخانه در شهرک صنعتی شمس آباد
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 13000 کارخانه در شهرک صنعتی شمس آباد
زمین: 13200
سوله: 5000
اداری: 800
ارتفاع: 10
فروش 10000 متر کارخانه شهرک شکوهیه قم
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 10000 متر کارخانه شهرک شکوهیه قم
زمین: 10000
سوله: 5500
اداری: 500
ارتفاع: 12
اجاره 10 هزار متر سوله در جاده قدیم کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 10 هزار متر سوله در جاده قدیم کرج
زمین: 20000
سوله: 10000
اداری: 1000
ارتفاع: 9
5500 متر سوله با برق قوی گرمدره اجاره ای
اجاره سوله،انبار،کارخانه
5500 متر سوله با برق قوی گرمدره اجاره ای
زمین: 10000
سوله: 5500
اداری: 600
ارتفاع: 10
فروش کارخانه تولید هبلکس سیمانی NAC
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش کارخانه تولید هبلکس سیمانی NAC
زمین: 2400
سوله: 1300
اداری: 150
ارتفاع: 8
اجاره 2500 متر انبار مشاع جاده قدیم کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 2500 متر انبار مشاع جاده قدیم کرج
زمین: 40000
سوله: 2500
اداری: 100
ارتفاع: 6
اجاره 8000 متر سوله در جاده مخصوص
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 8000 متر سوله در جاده مخصوص
زمین: 25000
سوله: 8000
اداری: 500
ارتفاع: 8
فروش ملک صنعتی در شهرک استقلال-جاده مخصوص
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش ملک صنعتی در شهرک استقلال-جاده مخصوص
زمین: 5000
سوله: 2500
اداری: 300
ارتفاع: 10
فروش 800 متر طبقاتی در شادآباد
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 800 متر طبقاتی در شادآباد
زمین: 300
سوله: 800
اداری: 1
ارتفاع: 4
فروش 15000 متر صنعتی شهرک کاظم آباد
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 15000 متر صنعتی شهرک کاظم آباد
زمین: 15000
سوله: 6000
اداری: 1000
ارتفاع: 8
1000 سوله سپاه اسلام_جاده مخصوص
اجاره سوله،انبار،کارخانه
1000 سوله سپاه اسلام_جاده مخصوص
زمین: 2200
سوله: 1000
اداری: 200
ارتفاع: 8
فروش کارگاه 1000 متر قواره پشت بر مخصوص
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش کارگاه 1000 متر قواره پشت بر مخصوص
زمین: 1000
سوله: 350
اداری: 100
ارتفاع: 9
اجاره 1200 سوله و انبار شاداباد-فتح
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1200 سوله و انبار شاداباد-فتح
زمین: 1800
سوله: 1200
اداری: 150
ارتفاع: 8
اجاره 800 سوله 300 اداری شادآباد
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 800 سوله 300 اداری شادآباد
زمین: 1800
سوله: 800
اداری: 300
ارتفاع: 9
فروش زمین در شهرک دارویی برکت
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش زمین در شهرک دارویی برکت
زمین: 2480
سوله: 1
اداری: 1
ارتفاع:
فروش 2000 متر زمین بر بلوار کرمان خودرو
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 2000 متر زمین بر بلوار کرمان خودرو
زمین: 2000
سوله: 1
اداری: 1
ارتفاع:
خرید ملک صنعتی خیابان 16 جاده مخصوص
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
خرید ملک صنعتی خیابان 16 جاده مخصوص
زمین: 750
سوله: 300
اداری: 100
ارتفاع: 8
فروش زمین صنعتی در سروستان گرمدره 380 متر
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش زمین صنعتی در سروستان گرمدره 380 متر
زمین: 384
سوله: 1
اداری: 1
ارتفاع:
اجاره 3500 متر سوله در جاده قدیم کرج-فتح
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 3500 متر سوله در جاده قدیم کرج-فتح
زمین: 10000
سوله: 3300
اداری: 200
ارتفاع: 9
اجاره 300 سوله با جرثقیل سقفی جاده مخصوص
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 300 سوله با جرثقیل سقفی جاده مخصوص
زمین: 600
سوله: 300
اداری: 60
ارتفاع: 8
اجاره 1500 سوله بر اتوبان تهران کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1500 سوله بر اتوبان تهران کرج
زمین: 3000
سوله: 1400
اداری: 170
ارتفاع: 9
اجاره 7000 متر سالن فلت جاده مخصوص
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 7000 متر سالن فلت جاده مخصوص
زمین: 1800
سوله: 7000
اداری: 1
ارتفاع: 4
اجاره 1800 متر سوله در جاده مخصوص کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1800 متر سوله در جاده مخصوص کرج
زمین: 3000
سوله: 1700
اداری: 150
ارتفاع: 9
فروش 300 متر سوله در جاده مخصوص خ 63
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 300 متر سوله در جاده مخصوص خ 63
زمین: 570
سوله: 300
اداری: 150
ارتفاع: 9
فروش 1000 متر سوله بزرگراه فتح
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 1000 متر سوله بزرگراه فتح
زمین: 2500
سوله: 1000
اداری: 200
ارتفاع: 8
خرید 500 متر سوله در شهرک اسماعیل آباد
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
خرید 500 متر سوله در شهرک اسماعیل آباد
زمین: 1000
سوله: 500
اداری: 100
ارتفاع: 8
فروش ملک صنعتی 900 متری در شمال جاده مخصوص
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش ملک صنعتی 900 متری در شمال جاده مخصوص
زمین: 880
سوله: 400
اداری: 150
ارتفاع: 9
فروش 3000 سوله جاده شهریار صبا باتری
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 3000 سوله جاده شهریار صبا باتری
زمین: 10000
سوله: 3000
اداری: 600
ارتفاع: 10
فروش کارخانه تولید تهویه مطبوع 3500 متر
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش کارخانه تولید تهویه مطبوع 3500 متر
زمین: 3500
سوله: 1200
اداری: 300
ارتفاع: 9
32 هکتار زمین صنعتی در اشتهارد
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
32 هکتار زمین صنعتی در اشتهارد
زمین: 320000
سوله: 1
اداری: 1
ارتفاع: 1
7000 متر سوله فروشی چهارباغ کرج
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
7000 متر سوله فروشی چهارباغ کرج
زمین: 50000
سوله: 7000
اداری: 1000
ارتفاع: 8
اجاره 1300 صنعتی اداری در فتح ها
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1300 صنعتی اداری در فتح ها
زمین: 1000
سوله: 1000
اداری: 300
ارتفاع: 9
فروش 2500 متر سوله احمداباد مستوفی
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 2500 متر سوله احمداباد مستوفی
زمین: 5000
سوله: 2500
اداری: 300
ارتفاع: 13
خرید 5000 سوله اتوبان کرج اتوبان قزوین
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
خرید 5000 سوله اتوبان کرج اتوبان قزوین
زمین: 20000
سوله: 5000
اداری: 500
ارتفاع: 8
فروش 3600 متر سوله در شهرک صنعتی صفادشت
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 3600 متر سوله در شهرک صنعتی صفادشت
زمین: 5000
سوله: 3600
اداری: 200
ارتفاع: 9
اجاره 2700 سوله منطقه ویژه اقتصادی کاوه
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 2700 سوله منطقه ویژه اقتصادی کاوه
زمین: 10800
سوله: 2700
اداری: 300
ارتفاع: 10
فروش زمین 1500 متری در جاده مخصوص
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش زمین 1500 متری در جاده مخصوص
زمین: 1450
سوله: 700
اداری: 100
ارتفاع: 5
زمین در ذون فلزی شهرک شهید سلیمانی
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
زمین در ذون فلزی شهرک شهید سلیمانی
زمین: 3142
سوله: 1
اداری: 1
ارتفاع: 1
اجاره 1000 متر سوله در خیابان اتحاد
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1000 متر سوله در خیابان اتحاد
زمین: 1000
سوله: 1000
اداری: 1
ارتفاع: 8
فروش کارخانه کیلومتر 8 جاده مخصوص
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش کارخانه کیلومتر 8 جاده مخصوص
زمین: 6300
سوله: 2500
اداری: 200
ارتفاع: 8
فروش دامداری در مجتمع دامگستر فشافویه
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش دامداری در مجتمع دامگستر فشافویه
زمین: 9000
سوله: 4000
اداری: 250
ارتفاع:
فروش 1200 متر ملک صنعتی جاده مخصوص
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 1200 متر ملک صنعتی جاده مخصوص
زمین: 1200
سوله: 600
اداری: 200
ارتفاع: 9
فروش 800 سوله جاده مخصوص-وردآورد
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 800 سوله جاده مخصوص-وردآورد
زمین: 2000
سوله: 800
اداری: 120
ارتفاع: 9
فروش زمین در ذون غذایی شهرک سلیمانی
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش زمین در ذون غذایی شهرک سلیمانی
زمین: 2000
سوله: 1
اداری: 1
ارتفاع: 1
خرید زمین در شهرک صنعتی برکت-کرج
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
خرید زمین در شهرک صنعتی برکت-کرج
زمین: 2470
سوله: 1
اداری: 1
ارتفاع: 1
اجاره 1500 متر سوله با جرثقیل در شادآباد
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1500 متر سوله با جرثقیل در شادآباد
زمین: 4500
سوله: 1500
اداری: 200
ارتفاع: 10
خرید 10000 متر سوله در حومه کرج
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
خرید 10000 متر سوله در حومه کرج
زمین: 130000
سوله: 10000
اداری: 1000
ارتفاع: 9
فروش 2300سوله احمدآباد گلدسته
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 2300سوله احمدآباد گلدسته
زمین: 8000
سوله: 2300
اداری: 150
ارتفاع: 12
فروش 20000 متر سوله در اتوبان کرج قزوین
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 20000 متر سوله در اتوبان کرج قزوین
زمین: 350000
سوله: 20000
اداری: 2000
ارتفاع: 9
اجاره 1000 متر سوله جاده مخصوص
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1000 متر سوله جاده مخصوص
زمین: 2000
سوله: 1000
اداری: 150
ارتفاع: 8
اجاره 1800 متر سالن بهداشتی در شهریار
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1800 متر سالن بهداشتی در شهریار
زمین: 2500
سوله: 1800
اداری: 1
ارتفاع: 5
110 هزار متر زمین کاربری صنعتی در کرج
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
110 هزار متر زمین کاربری صنعتی در کرج
زمین: 110000
سوله: 1
اداری: 1
ارتفاع: 1
اجاره 1200 متر بنای طبقاتی جاده مخصوص
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1200 متر بنای طبقاتی جاده مخصوص
زمین: 500
سوله: 1200
اداری: 1
ارتفاع: 4.5
فروش و تهاتر ملک در شهرک صنعتی نصیرآباد
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش و تهاتر ملک در شهرک صنعتی نصیرآباد
زمین: 1400
سوله: 500
اداری: 240
ارتفاع: 8
15000 متر سوله فروشی در صنعتی کرج
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
15000 متر سوله فروشی در صنعتی کرج
زمین: 40000
سوله: 15000
اداری: 500
ارتفاع: 9
خرید 8000 متر سوله در اتوبان کرج
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
خرید 8000 متر سوله در اتوبان کرج
زمین: 30000
سوله: 8000
اداری: 200
ارتفاع: 8
فروش 15000 زمین با مجوز صنایع غذایی در کرج
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 15000 زمین با مجوز صنایع غذایی در کرج
زمین: 15000
سوله: 1
اداری: 1
ارتفاع: 1
فروش زمین بر جاده مخصوص 60 هزار متر
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش زمین بر جاده مخصوص 60 هزار متر
زمین: 60000
سوله: 8000
اداری: 500
ارتفاع: 6
اجاره 2500 سوله آزادگان ابتدای فیروزبهرام
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 2500 سوله آزادگان ابتدای فیروزبهرام
زمین: 5000
سوله: 2500
اداری: 300
ارتفاع: 13
اجاره سوله با 1000 متر اداری بزرگراه فتح
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره سوله با 1000 متر اداری بزرگراه فتح
زمین: 4500
سوله: 1600
اداری: 1000
ارتفاع: 10
1700 سوله 700 اداری شهرک زاگرس
اجاره سوله،انبار،کارخانه
1700 سوله 700 اداری شهرک زاگرس
زمین: 4000
سوله: 1700
اداری: 700
ارتفاع: 9
اجاره سوله و زمین بر جاده قدیم کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره سوله و زمین بر جاده قدیم کرج
زمین: 5000
سوله: 800
اداری: 200
ارتفاع: 8
اجاره 1800 زمین 500 سوله فتح
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1800 زمین 500 سوله فتح
زمین: 1850
سوله: 500
اداری: 200
ارتفاع: 7
فروش ملک صنعتی تجاری بر جاده قدیم کرج-فتح
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش ملک صنعتی تجاری بر جاده قدیم کرج-فتح
زمین: 2000
سوله: 1000
اداری: 300
ارتفاع: 8
فروش در شهرک صنعتی بهارستان کاربری دارویی
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش در شهرک صنعتی بهارستان کاربری دارویی
زمین: 8400
سوله: 4000
اداری: 1
ارتفاع: 7
فروش کارگاه 2000 متری در ماهدشت کرج
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش کارگاه 2000 متری در ماهدشت کرج
زمین: 2015
سوله: 550
اداری: 60
ارتفاع: 7
فروش 250 متر سوله در جاده مخصوص
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 250 متر سوله در جاده مخصوص
زمین: 500
سوله: 250
اداری: 150
ارتفاع: 7
اجاره 500 زمین 200 سوله جاده مخصوص
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 500 زمین 200 سوله جاده مخصوص
زمین: 500
سوله: 200
اداری: 80
ارتفاع: 7
رهن و اجاره 400 متر سوله فتح صنعتی
اجاره سوله،انبار،کارخانه
رهن و اجاره 400 متر سوله فتح صنعتی
زمین: 1200
سوله: 420
اداری: 70
ارتفاع: 7
اجاره 2200 متر اداری و سوله در شادآباد-فتح
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 2200 متر اداری و سوله در شادآباد-فتح
زمین: 4500
سوله: 1800
اداری: 400
ارتفاع: 7
اجاره 1400 سوله صنعتی با جرثقیل در فتح ها
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1400 سوله صنعتی با جرثقیل در فتح ها
زمین: 2000
سوله: 1400
اداری: 200
ارتفاع: 8
فروش زمین صنعتی در حسن آباد فشافویه
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش زمین صنعتی در حسن آباد فشافویه
زمین: 30000
سوله: 1200
اداری: 1
ارتفاع: 1
اجاره 3000 متر سوله سعیدآباد شهریار
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 3000 متر سوله سعیدآباد شهریار
زمین: 10000
سوله: 3300
اداری: 300
ارتفاع: 9
فروش 15000 متر سوله در بهارستان-کرج
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 15000 متر سوله در بهارستان-کرج
زمین: 25000
سوله: 15000
اداری: 500
ارتفاع: 10
اجاره 1000 سوله 400 اداری فتح صنعتی
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1000 سوله 400 اداری فتح صنعتی
زمین: 2000
سوله: 950
اداری: 400
ارتفاع: 9
فروش گاوداری زرندیه ساوه 4000 متر
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش گاوداری زرندیه ساوه 4000 متر
زمین: 4000
سوله: 500
اداری: 70
ارتفاع: 8
اجاره 400 متر سوله در شهرک زاگرس
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 400 متر سوله در شهرک زاگرس
زمین: 1150
سوله: 400
اداری: 120
ارتفاع: 8
اجاره 450 متر سوله جاده مخصوص کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 450 متر سوله جاده مخصوص کرج
زمین: 1000
سوله: 450
اداری: 50
ارتفاع: 8
اجاره 600 سوله و سالن صنعتی جاده مخصوص
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 600 سوله و سالن صنعتی جاده مخصوص
زمین: 1100
سوله: 600
اداری: 50
ارتفاع: 7
فروش زمین در بازار آهن کمالشهر کرج
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش زمین در بازار آهن کمالشهر کرج
زمین: 200
سوله: 200
اداری: 40
ارتفاع:
800 متر سوله جاده مخصوص فروشی
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
800 متر سوله جاده مخصوص فروشی
زمین: 1700
سوله: 800
اداری: 200
ارتفاع: 9
فروش 2300 متر ملک صنعتی در جاده مخصوص کرج
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 2300 متر ملک صنعتی در جاده مخصوص کرج
زمین: 2300
سوله: 1800
اداری: 100
ارتفاع: 7
اجاره 500 متر سوله در فتح صنعتی
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 500 متر سوله در فتح صنعتی
زمین: 1000
سوله: 500
اداری: 80
ارتفاع: 8
اجاره 1000 متر سوله رهن کامل-فتح
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1000 متر سوله رهن کامل-فتح
زمین: 60000
سوله: 1000
اداری: 60
ارتفاع: 9
فروش 25000 متر زمین بر جاده مخصوص کرج
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 25000 متر زمین بر جاده مخصوص کرج
زمین: 25000
سوله: 1
اداری: 1
ارتفاع:
فروش 3 هکتار سردخانه در شهر ساوه
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 3 هکتار سردخانه در شهر ساوه
زمین: 50000
سوله: 1
اداری: 700
ارتفاع: 1
فروش 4500 متر سوله و ملک صنعتی
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 4500 متر سوله و ملک صنعتی
زمین: 4500
سوله: 1500
اداری: 150
ارتفاع: 10
فروش زمین تجاری صنعتی در جاده قدیم کرج
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش زمین تجاری صنعتی در جاده قدیم کرج
زمین: 2000
سوله: 500
اداری: 100
ارتفاع: 4
فروش کارخانه تولید سوسیس و کالباس در کرج
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش کارخانه تولید سوسیس و کالباس در کرج
زمین: 1600
سوله: 800
اداری: 200
ارتفاع: 5
1000 زمین 500 سوله جاده مخصوص فروشی
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
1000 زمین 500 سوله جاده مخصوص فروشی
زمین: 1050
سوله: 500
اداری: 120
ارتفاع: 8
اجاره 1400 متر سوله و انبار در فتح صنعتی
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1400 متر سوله و انبار در فتح صنعتی
زمین: 2000
سوله: 1400
اداری: 120
ارتفاع: 8
فروش زمین صنعتی 5000 متر در قلعه حسنخان
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش زمین صنعتی 5000 متر در قلعه حسنخان
زمین: 5200
سوله: 24000
اداری: 1
ارتفاع:
فروش زمین تجاری صنعتی در جاده قدیم کرج
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش زمین در شهرک صنعتی شهید سلیمانی ملارد
زمین: 5000
سوله: 1
اداری: 1
ارتفاع: 1
فروش زمین در شهرک صنعتی ساوه
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش زمین در شهرک صنعتی ساوه
زمین: 2500
سوله: 1
اداری: 1
ارتفاع:
فروش زمین تجاری صنعتی براتوبان آزادگان
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش زمین تجاری صنعتی براتوبان آزادگان
زمین: 13000
سوله: 1
اداری: 1
ارتفاع:
فروش 8500 متر زمین جاده مخصوص-استقلال
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 8500 متر زمین جاده مخصوص-استقلال
زمین: 8550
سوله: 2500
اداری: 400
ارتفاع: 8
فروش زمین صنعتی در گرمدره 500 متر
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش زمین صنعتی در گرمدره 500 متر
زمین: 500
سوله: 1
اداری: 1
ارتفاع:
فروش باغ تالار در احمدآباد مستوفی 6000 متر
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش باغ تالار در احمدآباد مستوفی 6000 متر
زمین: 6000
سوله: 1500
اداری: 200
ارتفاع: 7
فروش 4200 متر زمین و سوله جاده مخصوص
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 4200 متر زمین و سوله جاده مخصوص
زمین: 4200
سوله: 2000
اداری: 200
ارتفاع: 9
اجاره 600 متر سوله تمیز سعید آباد
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 600 متر سوله تمیز سعید آباد
زمین: 1100
سوله: 600
اداری: 50
ارتفاع: 8