سایت املاک صنعتی تام

املاک صنعتی تام

مبلغ خرید
10,000,000,000 – تومان500,000,000,000 – تومان
متراژ زمین
200 – متر99,000 – متر
ودیعه اجاره
10,000,000 – تومان3,000,000,000 – تومان
متراژ سوله
0 – متر20,000 – متر
اجاره ماهانه
10,000,000 – تومان1,000,000,000 – تومان
متراژ اداری
0 – متر1,000 – متر
فروش کارگاه صنعتی در شادآباد 1800 متر
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش کارگاه صنعتی در شادآباد 1800 متر
زمین: 1750
سوله: 800
اداری: 200
ارتفاع: 6
خرید 10000 متر زمین کاربری صنعتی جاده مخصوص
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
خرید 10000 متر زمین کاربری صنعتی جاده مخصوص
زمین: 10000
سوله: 1
اداری: 1
ارتفاع:
فروش 5000 متر زمین صنعتی جاده مخصوص
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 5000 متر زمین صنعتی جاده مخصوص
زمین: 5000
سوله: 1
اداری: 1
ارتفاع:
فروش 2000 متر زمین بر بلوار کرمان خودرو
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 2000 متر زمین بر بلوار کرمان خودرو
زمین: 2000
سوله: 1
اداری: 1
ارتفاع:
خرید زمین صنعتی در قلعه حسنخان 1000 متر
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
خرید زمین صنعتی در قلعه حسنخان 1000 متر
زمین: 1000
سوله: 1
اداری: 1
ارتفاع: 1
فروش زمین صنعتی 1400 متر قلعه حسنخان
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش زمین صنعتی 1400 متر قلعه حسنخان
زمین: 1370
سوله: 1
اداری: 1
ارتفاع:
فروش زمین و سوله شهرک صنعتی مامونیه
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش زمین و سوله شهرک صنعتی مامونیه
زمین: 3700
سوله: 2200
اداری: 500
ارتفاع: 1
فروش زمین صنعتی در سروستان گرمدره 380 متر
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش زمین صنعتی در سروستان گرمدره 380 متر
زمین: 384
سوله: 1
اداری: 1
ارتفاع:
زمین 4 دیواری 800 متر با دستور نقشه
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
زمین 4 دیواری 800 متر با دستور نقشه
زمین: 800
سوله: 1
اداری: 1
ارتفاع:
فروش زمین در شهرک دارویی برکت
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش زمین در شهرک دارویی برکت
زمین: 2480
سوله: 1
اداری: 1
ارتفاع:
1700 متر زمین با سوله در جاده مخصوص
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
1700 متر زمین با سوله در جاده مخصوص
زمین: 1700
سوله: 200
اداری: 100
ارتفاع: 9
خرید 1000 متر زمین صنعتی در جاده مخصوص
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
خرید 1000 متر زمین صنعتی در جاده مخصوص
زمین: 1000
سوله: 1
اداری: 1
ارتفاع: 1
فروش 30000 متر زمین در کرج-کلاک
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 30000 متر زمین در کرج-کلاک
زمین: 30000
سوله: 5000
اداری: 300
ارتفاع: 4
فروش 12000 متر زمین صنعتی در گرمدره
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 12000 متر زمین صنعتی در گرمدره
زمین: 12000
سوله: 3000
اداری: 100
ارتفاع: 5
فروش پارکینگ و سوله خودرویی در جاده مخصوص
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش پارکینگ و سوله خودرویی در جاده مخصوص
زمین: 30000
سوله: 2500
اداری: 400
ارتفاع: 6
فروش زمین صنعتی 4000 متری جاده مخصوص
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش زمین صنعتی 4000 متری جاده مخصوص
زمین: 4000
سوله: 1
اداری: 1
ارتفاع:
فروش 15000 متر زمین بر جاده قدیم کرج
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 15000 متر زمین بر جاده قدیم کرج
زمین: 15000
سوله: 1
اداری: 1
ارتفاع:
خرید زمین در ۴۵ متری زرند_پل پاستوریزه
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
خرید زمین در ۴۵ متری زرند_پل پاستوریزه
زمین: 7000
سوله:
اداری:
ارتفاع:
فروش 7000 متر زمین بر ۴۵ متری زرند
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 7000 متر زمین بر ۴۵ متری زرند
زمین: 7000
سوله: 1
اداری: 1
ارتفاع: 1
فروش 18000 متر زمین بر جاده قدیم کرج
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 18000 متر زمین بر جاده قدیم کرج
زمین: 18000
سوله: 1
اداری: 1
ارتفاع:
فروش زمین صنعتی جاده قدیم کرج 290 متر
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش زمین صنعتی جاده قدیم کرج 290 متر
زمین: 290
سوله: 1
اداری: 1
ارتفاع:
55 هکتار زمین در جاده شهریار فتح
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
55 هکتار زمین در جاده شهریار فتح
زمین: 550000
سوله: 1
اداری: 1
ارتفاع:
9.8 هکتار زمین احمدآباد مستوفی
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
9.8 هکتار زمین احمدآباد مستوفی
زمین: 980000
سوله: 1
اداری: 1
ارتفاع:
25 هکتار زمین توریستی استان گیلان
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
25 هکتار زمین توریستی استان گیلان
زمین: 250000
سوله: 1
اداری: 1
ارتفاع:
30 هکتار زمین صنعتی شرق تهران
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
30 هکتار زمین صنعتی شرق تهران
زمین: 300000
سوله: 1
اداری: 1
ارتفاع:
3000 سوله نیمه کاره شهرک بهارستان
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
3000 سوله نیمه کاره شهرک بهارستان
زمین: 7000
سوله: 3650
اداری: 200
ارتفاع: 8
قطعات 7500 متری زمین در احمدآباد مستوفی
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
قطعات 7500 متری زمین در احمدآباد مستوفی
زمین: 7500
سوله: 0
اداری: 0
ارتفاع:
600 متر زمین صنعتی با دستور نقشه جاده مخصوص
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
600 متر زمین صنعتی با دستور نقشه جاده مخصوص
زمین: 600
سوله: 0
اداری: 0
ارتفاع:
بر جاده مخصوص 5000 زمین صنعتی
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
بر جاده مخصوص 5000 زمین صنعتی
زمین: 5000
سوله: 0
اداری: 0
ارتفاع: 0
2000 زمین با جواز بر اتوبان تهران
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
2000 زمین با جواز بر اتوبان تهران
زمین: 2000
سوله: 0
اداری: 0
ارتفاع:
اجاره 200متر صنعتی تجاری فتح
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 200متر صنعتی تجاری فتح
زمین: 200
سوله: 200
اداری: 20
ارتفاع: 7
زمین 4 دیواری صنعتی شادآباد-فتح
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
زمین 4 دیواری صنعتی شادآباد-فتح
زمین: 1500
سوله: 0
اداری: 0
ارتفاع: 0
زمین با کاربری صنعتی بر اتوبان کرج 24000
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
زمین با کاربری صنعتی بر اتوبان کرج 24000
زمین: 24000
سوله: 0
اداری: 0
ارتفاع:
12000 متر زمین صنعتی گرمدره
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
12000 متر زمین صنعتی گرمدره
زمین: 12300
سوله: 2500
اداری: 200
ارتفاع: 5
اجاره 170 سوله جاده قدیم کرج
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
12000 ملک صنعتی شهرک دانش
زمین: 12000
سوله: 2200
اداری: 100
ارتفاع: 4
برجاده مخصوص 9000 متر تجاری صنعتی
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
برجاده مخصوص 9000 متر تجاری صنعتی
زمین: 9000
سوله: 2000
اداری: 300
ارتفاع: 8
فروش کارگاه قدیمی جاده قدیم کرج
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
زمین صنعتی بر جاده مخصوص کیلومتر 15
زمین: 1800
سوله: 0
اداری: 0
ارتفاع:
13000 متر زمین کاربری کشاورزی احمداباد
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
13000 متر زمین کاربری کشاورزی احمداباد
زمین: 13000
سوله: 0
اداری: 0
ارتفاع:
فروش 880 زمین صنعتی جاده مخصوص-سروستان
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 880 زمین صنعتی جاده مخصوص-سروستان
زمین: 880
سوله: 0
اداری: 0
ارتفاع: 0
فروش 350 سوله جاده مخصوص کرج (ورداورد)
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 350 سوله جاده مخصوص کرج (ورداورد)
زمین: 870
سوله: 350
اداری: 100
ارتفاع: 7
فروش سوله 1000 متری جاده مخصوص کرج (ورداورد)
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش سوله 1000 متری جاده مخصوص کرج (ورداورد)
زمین: 6000
سوله: 1000
اداری: 260
ارتفاع: 6
اجاره 10000 زمین 4 دیواری بر مخصوص گرمدره
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 10000 زمین 4 دیواری بر مخصوص گرمدره
زمین: 10000
سوله: 0
اداری: 0
ارتفاع: 0
ملک صنعتی 2000 متری جاده قدیم-فتح
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
ملک صنعتی 2000 متری جاده قدیم-فتح
زمین: 2000
سوله: 1200
اداری: 200
ارتفاع: 5
خرید زمین با کاربری صنعتی 13000 متر
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
خرید زمین با کاربری صنعتی 13000 متر
زمین: 13000
سوله: 0
اداری: 500
ارتفاع:
2000 متر زمین صنعتی شمال جاده مخصوص
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
2000 متر زمین صنعتی شمال جاده مخصوص
زمین: 2000
سوله: 0
اداری: 0
ارتفاع:
800 متر زمین صنعتی با جواز سوله
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
800 متر زمین صنعتی با جواز سوله
زمین: 800
سوله: 520
اداری:
ارتفاع: 4