سایت املاک صنعتی تام

املاک صنعتی تام

مبلغ خرید
10,000,000,000 – تومان500,000,000,000 – تومان
متراژ زمین
200 – متر99,000 – متر
ودیعه اجاره
10,000,000 – تومان3,000,000,000 – تومان
متراژ سوله
0 – متر20,000 – متر
اجاره ماهانه
10,000,000 – تومان1,000,000,000 – تومان
متراژ اداری
0 – متر1,000 – متر

منطقه: صنعتی کرج

فروش سوله در شهرک صنعتی سپهر نظرآباد
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش سوله در شهرک صنعتی سپهر نظرآباد
زمین: 4000
سوله: 1000
اداری: 160
ارتفاع: 12
فروش 3500 متر سوله شهرک کاسپین 2
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 3500 متر سوله شهرک کاسپین 2
زمین: 4500
سوله: 3500
اداری: 200
ارتفاع: 10
اجاره 600 متر انبار در گرمدره
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 600 متر انبار در گرمدره
زمین: 1100
سوله: 560
اداری: 70
ارتفاع: 8
فروش زمین صنعتی در سروستان گرمدره 380 متر
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش زمین صنعتی در سروستان گرمدره 380 متر
زمین: 384
سوله: 1
اداری: 1
ارتفاع:
فروش زمین در شهرک دارویی برکت
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش زمین در شهرک دارویی برکت
زمین: 2480
سوله: 1
اداری: 1
ارتفاع:
فروش 30000 متر زمین در کرج-کلاک
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 30000 متر زمین در کرج-کلاک
زمین: 30000
سوله: 5000
اداری: 300
ارتفاع: 4
فروش 12000 متر زمین صنعتی در گرمدره
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 12000 متر زمین صنعتی در گرمدره
زمین: 12000
سوله: 3000
اداری: 100
ارتفاع: 5
فروش 25000 زمین در کردان کرج
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 25000 زمین در کردان کرج
زمین: 25000
سوله: 2000
اداری: 0
ارتفاع: 4
ملک صنعتی 1200 متری منطقه اقتصادی پیام
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
ملک صنعتی 1200 متری منطقه اقتصادی پیام
زمین: 1200
سوله: 1850
اداری: 1
ارتفاع: 5
3000 سوله نیمه کاره شهرک بهارستان
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
3000 سوله نیمه کاره شهرک بهارستان
زمین: 7000
سوله: 3650
اداری: 200
ارتفاع: 8
5000 متر صنعتی کوهک-گرمدره
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
5000 متر صنعتی کوهک-گرمدره
زمین: 5000
سوله: 2500
اداری: 150
ارتفاع: 14
کارخانه کنسروهای غیر گوشتی در کرج
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
کارخانه کنسروهای غیر گوشتی در کرج 0
زمین: 6000
سوله: 3000
اداری: 400
ارتفاع: 6
اجاره 700 سوله جاده مخصوص کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 600 سوله گرمدره کوهک
زمین: 1000
سوله: 600
اداری: 50
ارتفاع: 7
6000زمین 1600 سوله جاده قدیم کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره سوله 700 متری گرمدره
زمین: 2000
سوله: 700
اداری: 300
ارتفاع: 6
12000 متر زمین صنعتی گرمدره
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
12000 متر زمین صنعتی گرمدره
زمین: 12300
سوله: 2500
اداری: 200
ارتفاع: 5
زمین در منطقه ویژه اقتصادی پیام 2000 متر
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
زمین در منطقه ویژه اقتصادی پیام 2000 متر
زمین: 2000
سوله: 0
اداری: 0
ارتفاع: 0
اجاره 1000 سوله جاده مخصوص کرج گرمدره
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 400 سوله جاده مخصوص کرج-گرمدره
زمین: 870
سوله: 400
اداری: 75
ارتفاع: 7
10000 متر تالار پذیرایی گرمدره
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
10000 متر تالار پذیرایی گرمدره
زمین: 10000
سوله: 3000
اداری: 150
ارتفاع: 8
فروش 880 زمین صنعتی جاده مخصوص-سروستان
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 880 زمین صنعتی جاده مخصوص-سروستان
زمین: 880
سوله: 0
اداری: 0
ارتفاع: 0
فروش 900 متر ملک صنعتی گرمدره
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 900 متر ملک صنعتی گرمدره
زمین: 870
سوله: 400
اداری: 70
ارتفاع: 6
اجاره 450 سوله جاده مخصوص گرمدره
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 450 سوله جاده مخصوص گرمدره
زمین: 1000
سوله: 450
اداری: 140
ارتفاع: 10
اجاره 10000 زمین 4 دیواری بر مخصوص گرمدره
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 10000 زمین 4 دیواری بر مخصوص گرمدره
زمین: 10000
سوله: 0
اداری: 0
ارتفاع: 0
فروش 350 سوله جاده مخصوص کرج (گرمدره)
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 350 سوله جاده مخصوص کرج (گرمدره)
زمین: 700
سوله: 350
اداری: 140
ارتفاع: 7
فروش 5000 تالار بر جاده مخصوص کرج
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 5000 تالار بر جاده مخصوص کرج
زمین: 15700
سوله: 5000
اداری:
ارتفاع: 6
اجاره 1000 سوله جاده مخصوص کرج گرمدره
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1000 سوله جاده مخصوص کرج گرمدره
زمین: 8000
سوله: 1000
اداری: 120
ارتفاع: 7
5 هکتار زمین 2 هکتار سوله بر اتوبان کرج
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
5 هکتار زمین 2 هکتار سوله بر اتوبان کرج
زمین: 50000
سوله: 22000
اداری: 1000
ارتفاع: