سایت املاک صنعتی تام

املاک صنعتی تام

مبلغ خرید
10,000,000,000 – تومان500,000,000,000 – تومان
متراژ زمین
200 – متر150,000 – متر
ودیعه اجاره
100,000,000 – تومان3,000,000,000 – تومان
متراژ سوله
0 – متر30,000 – متر
اجاره ماهانه
50,000,000 – تومان1,000,000,000 – تومان
متراژ اداری
0 – متر2,000 – متر

خرید و فروش و اجاره درمناطق صنعتی کرج

اجاره 360 متر سوله بهداشتی گرمدره-مخصوص
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 360 متر سوله بهداشتی گرمدره-مخصوص
زمین: 600
سوله: 360
اداری: 160
ارتفاع: 8
فروش 200 هکتار زمین بر اتوبان کرج-آبیک
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 200 هکتار زمین بر اتوبان کرج-آبیک
زمین: 2000000
سوله: 1
اداری: 1
ارتفاع: 1
فروش کارخانه رنگ و رزین در استان البرز-کرج
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش کارخانه رنگ و رزین در استان البرز-کرج
زمین: 15000
سوله: 3000
اداری: 300
ارتفاع:
فروش زمین صنعتی 2250 متر کمالشهر کرج
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش زمین صنعتی 2250 متر کمالشهر کرج
زمین: 2250
سوله: 1
اداری: 1
ارتفاع: 1
فروش ملک صنعتی 35000 متر حوالی پل کردان
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش ملک صنعتی 35000 متر حوالی پل کردان
زمین: 35000
سوله: 5000
اداری: 300
ارتفاع: 9
فروش کارخانه کارتن و مقوا شهرک صنعتی کاسپین 2
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش کارخانه کارتن و مقوا شهرک صنعتی کاسپین 2
زمین: 26000
سوله: 9000
اداری: 300
ارتفاع: 10
فروش 12000 متر زمین صنعتی در گرمدره
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 12000 متر زمین صنعتی در گرمدره
زمین: 12280
سوله: 3000
اداری: 100
ارتفاع: 5
اجاره انبار سوله 500 متری گرمدره
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره انبار سوله 500 متری گرمدره
زمین: 1570
سوله: 530
اداری: 100
ارتفاع: 8
فروش 850 متر ملک صنعتی جاده مخصوص خ جلال
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 1250 متر صنعتی تجاری در اندیشه
زمین: 1250
سوله: 800
اداری: 200
ارتفاع: 8
فروش 200 متر سوله در سروستان گرمدره
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 200 متر سوله در سروستان گرمدره
زمین: 360
سوله: 216
اداری: 120
ارتفاع: 7
فروش زمین در شهرک دارویی برکت
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش زمین در شهرک دارویی برکت
زمین: 2480
سوله: 1
اداری: 1
ارتفاع:
فروش زمین صنعتی در سروستان گرمدره 380 متر
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش زمین صنعتی در سروستان گرمدره 380 متر
زمین: 384
سوله: 1
اداری: 1
ارتفاع:
32 هکتار زمین صنعتی در اشتهارد
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
32 هکتار زمین صنعتی در اشتهارد
زمین: 320000
سوله: 1
اداری: 1
ارتفاع: 1
7000 متر سوله فروشی چهارباغ کرج
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
7000 متر سوله فروشی چهارباغ کرج
زمین: 50000
سوله: 7000
اداری: 1000
ارتفاع: 8
خرید 5000 سوله اتوبان کرج اتوبان قزوین
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
خرید 5000 سوله اتوبان کرج اتوبان قزوین
زمین: 20000
سوله: 5000
اداری: 500
ارتفاع: 8
5500 متر سوله با برق قوی گرمدره اجاره ای
اجاره سوله،انبار،کارخانه
5500 متر سوله با برق قوی گرمدره اجاره ای
زمین: 10000
سوله: 5500
اداری: 600
ارتفاع: 10
خرید زمین در شهرک صنعتی برکت-کرج
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
خرید زمین در شهرک صنعتی برکت-کرج
زمین: 2470
سوله: 1
اداری: 1
ارتفاع: 1
خرید 10000 متر سوله در حومه کرج
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
خرید 10000 متر سوله در حومه کرج
زمین: 130000
سوله: 10000
اداری: 1000
ارتفاع: 9
فروش 20000 متر سوله در اتوبان کرج قزوین
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 20000 متر سوله در اتوبان کرج قزوین
زمین: 350000
سوله: 20000
اداری: 2000
ارتفاع: 9
110 هزار متر زمین کاربری صنعتی در کرج
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
110 هزار متر زمین کاربری صنعتی در کرج
زمین: 110000
سوله: 1
اداری: 1
ارتفاع: 1
15000 متر سوله فروشی در صنعتی کرج
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
15000 متر سوله فروشی در صنعتی کرج
زمین: 40000
سوله: 15000
اداری: 500
ارتفاع: 9
خرید 8000 متر سوله در اتوبان کرج
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
خرید 8000 متر سوله در اتوبان کرج
زمین: 30000
سوله: 8000
اداری: 200
ارتفاع: 8
فروش 15000 زمین با مجوز صنایع غذایی در کرج
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 15000 زمین با مجوز صنایع غذایی در کرج
زمین: 15000
سوله: 1
اداری: 1
ارتفاع: 1
فروش در شهرک صنعتی بهارستان کاربری دارویی
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش در شهرک صنعتی بهارستان کاربری دارویی
زمین: 8400
سوله: 4000
اداری: 1
ارتفاع: 7
فروش کارگاه 2000 متری در ماهدشت کرج
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش کارگاه 2000 متری در ماهدشت کرج
زمین: 2015
سوله: 550
اداری: 60
ارتفاع: 7
فروش 15000 متر سوله در بهارستان-کرج
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 15000 متر سوله در بهارستان-کرج
زمین: 25000
سوله: 15000
اداری: 500
ارتفاع: 10
فروش زمین در بازار آهن کمالشهر کرج
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش زمین در بازار آهن کمالشهر کرج
زمین: 200
سوله: 200
اداری: 40
ارتفاع:
فروش کارخانه تولید سوسیس و کالباس در کرج
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش کارخانه تولید سوسیس و کالباس در کرج
زمین: 1600
سوله: 800
اداری: 200
ارتفاع: 5
فروش زمین صنعتی در گرمدره 500 متر
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش زمین صنعتی در گرمدره 500 متر
زمین: 500
سوله: 1
اداری: 1
ارتفاع:
فروش کارخانه فعال تولید کمپرسور در اشتهارد
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش کارخانه فعال تولید کمپرسور در اشتهارد
زمین: 27000
سوله: 3600
اداری: 1000
ارتفاع: 12
فروش کارگاه صنعتی در محمد شهر کرج
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش کارگاه صنعتی در محمد شهر کرج
زمین: 2265
سوله: 880
اداری: 300
ارتفاع: 7
فروش سوله در شهرک صنعتی سپهر نظرآباد
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش سوله در شهرک صنعتی سپهر نظرآباد
زمین: 4000
سوله: 1000
اداری: 160
ارتفاع: 12
فروش 3500 متر سوله شهرک کاسپین 2
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 3500 متر سوله شهرک کاسپین 2
زمین: 4500
سوله: 3500
اداری: 200
ارتفاع: 10
اجاره 600 متر انبار در گرمدره
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 600 متر انبار در گرمدره
زمین: 1100
سوله: 560
اداری: 70
ارتفاع: 8
فروش 30000 متر زمین در کرج-کلاک
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 30000 متر زمین در کرج-کلاک
زمین: 30000
سوله: 5000
اداری: 300
ارتفاع: 4
فروش 25000 زمین در کردان کرج
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 25000 زمین در کردان کرج
زمین: 25000
سوله: 2000
اداری: 0
ارتفاع: 4
ملک صنعتی 1200 متری منطقه اقتصادی پیام
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
ملک صنعتی 1200 متری منطقه اقتصادی پیام
زمین: 1200
سوله: 1850
اداری: 1
ارتفاع: 5
3000 سوله نیمه کاره شهرک بهارستان
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
3000 سوله نیمه کاره شهرک بهارستان
زمین: 7000
سوله: 3650
اداری: 200
ارتفاع: 8
5000 متر صنعتی کوهک-گرمدره
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
5000 متر صنعتی کوهک-گرمدره
زمین: 5000
سوله: 2500
اداری: 150
ارتفاع: 14
کارخانه کنسروهای غیر گوشتی در کرج
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
کارخانه کنسروهای غیر گوشتی در کرج 0
زمین: 6000
سوله: 3000
اداری: 400
ارتفاع: 6
اجاره 700 سوله جاده مخصوص کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 600 سوله گرمدره کوهک
زمین: 1000
سوله: 600
اداری: 50
ارتفاع: 7
6000زمین 1600 سوله جاده قدیم کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره سوله 700 متری گرمدره
زمین: 2000
سوله: 700
اداری: 300
ارتفاع: 6
12000 متر زمین صنعتی گرمدره
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
12000 متر زمین صنعتی گرمدره
زمین: 12300
سوله: 2500
اداری: 200
ارتفاع: 5
زمین در منطقه ویژه اقتصادی پیام 2000 متر
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
زمین در منطقه ویژه اقتصادی پیام 2000 متر
زمین: 2000
سوله: 0
اداری: 0
ارتفاع: 0
اجاره 1000 سوله جاده مخصوص کرج گرمدره
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 400 سوله جاده مخصوص کرج-گرمدره
زمین: 870
سوله: 400
اداری: 75
ارتفاع: 7
10000 متر تالار پذیرایی گرمدره
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
10000 متر تالار پذیرایی گرمدره
زمین: 10000
سوله: 3000
اداری: 150
ارتفاع: 8
فروش 880 زمین صنعتی جاده مخصوص-سروستان
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 880 زمین صنعتی جاده مخصوص-سروستان
زمین: 880
سوله: 0
اداری: 0
ارتفاع: 0
فروش 900 متر ملک صنعتی گرمدره
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 900 متر ملک صنعتی گرمدره
زمین: 870
سوله: 400
اداری: 70
ارتفاع: 6
اجاره 450 سوله جاده مخصوص گرمدره
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 450 سوله جاده مخصوص گرمدره
زمین: 1000
سوله: 450
اداری: 140
ارتفاع: 10
اجاره 10000 زمین 4 دیواری بر مخصوص گرمدره
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 10000 زمین 4 دیواری بر مخصوص گرمدره
زمین: 10000
سوله: 0
اداری: 0
ارتفاع: 0
فروش 350 سوله جاده مخصوص کرج (گرمدره)
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 350 سوله جاده مخصوص کرج (گرمدره)
زمین: 700
سوله: 350
اداری: 140
ارتفاع: 7
فروش 5000 تالار بر جاده مخصوص کرج
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 5000 تالار بر جاده مخصوص کرج
زمین: 15700
سوله: 5000
اداری:
ارتفاع: 6
اجاره 1000 سوله جاده مخصوص کرج گرمدره
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1000 سوله جاده مخصوص کرج گرمدره
زمین: 8000
سوله: 1000
اداری: 120
ارتفاع: 7
5 هکتار زمین 2 هکتار سوله بر اتوبان کرج
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
5 هکتار زمین 2 هکتار سوله بر اتوبان کرج
زمین: 50000
سوله: 22000
اداری: 1000
ارتفاع: