سایت املاک صنعتی تام

املاک صنعتی تام

مبلغ خرید
10,000,000,000 – تومان500,000,000,000 – تومان
متراژ زمین
200 – متر150,000 – متر
ودیعه اجاره
100,000,000 – تومان3,000,000,000 – تومان
متراژ سوله
0 – متر30,000 – متر
اجاره ماهانه
50,000,000 – تومان1,000,000,000 – تومان
متراژ اداری
0 – متر2,000 – متر

منطقه صنعتی احمدآباد مستوفی

9.8 هکتار زمین احمدآباد مستوفی
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
9.8 هکتار زمین احمدآباد مستوفی
زمین: 980000
سوله: 1
اداری: 1
ارتفاع:
فروش 2500 متر سوله احمداباد مستوفی
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 2500 متر سوله احمداباد مستوفی
زمین: 5000
سوله: 2500
اداری: 300
ارتفاع: 13
فروش 2300سوله احمدآباد گلدسته
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 2300سوله احمدآباد گلدسته
زمین: 8000
سوله: 2300
اداری: 150
ارتفاع: 12
اجاره 2500 سوله آزادگان ابتدای فیروزبهرام
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 2500 سوله آزادگان ابتدای فیروزبهرام
زمین: 5000
سوله: 2500
اداری: 300
ارتفاع: 13
فروش باغ تالار در احمدآباد مستوفی 6000 متر
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش باغ تالار در احمدآباد مستوفی 6000 متر
زمین: 6000
سوله: 1500
اداری: 200
ارتفاع: 7
فروش زمین و سوله 1000 متری احمدآباد مستوفی
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش زمین و سوله 1000 متری احمدآباد مستوفی
زمین: 1000
سوله: 500
اداری: 200
ارتفاع: 1
فروش سوله در شهرک صنعتی چیچکلو
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش سوله در شهرک صنعتی چیچکلو
زمین: 400
سوله: 270
اداری: 50
ارتفاع: 8
اجاره سوله بهداشتی لوکس احمدآباد مستوفی
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره سوله بهداشتی لوکس احمدآباد مستوفی
زمین: 1000
سوله: 700
اداری: 140
ارتفاع: 9
خرید 2000 سوله در احمدآباد مستوفی
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
خرید 2000 سوله در احمدآباد مستوفی
زمین: 4450
سوله: 200
اداری: 200
ارتفاع: 8
اجاره 2000 سوله بهداشتی احمداباد
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 2000 سوله بهداشتی احمداباد
زمین: 3000
سوله: 2000
اداری: 120
ارتفاع: 7
قطعات 7500 متری زمین در احمدآباد مستوفی
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
قطعات 7500 متری زمین در احمدآباد مستوفی
زمین: 7500
سوله: 0
اداری: 0
ارتفاع:
اجاره 8000 متر سوله احمدآباد مستوفی
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 8000 متر سوله احمدآباد مستوفی
زمین: 15000
سوله: 8000
اداری: 300
ارتفاع: 8
فروش سوله 1000 متری در جاده ساوه
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش سوله 1000 متری در جاده ساوه
زمین: 3000
سوله: 1000
اداری: 200
ارتفاع: 8
فروش 2800 متر سوله جاده مخصوص
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش کارخانه 13000 متری در اسلامشهر
زمین: 13000
سوله: 5000
اداری: 30
ارتفاع: 7 و 5
800 متر سوله احمدآباد مستوفی
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
800 متر سوله احمدآباد مستوفی
زمین: 1000
سوله: 800
اداری: 60
ارتفاع: 8
فروش 350 سوله جاده مخصوص کرج (ورداورد)
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
احمدآباد مستوفی 8500 متر ملک صنعتی
زمین: 8300
سوله: 4000
اداری: 1000
ارتفاع: 4
13000 متر زمین کاربری کشاورزی احمداباد
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
13000 متر زمین کاربری کشاورزی احمداباد
زمین: 13000
سوله: 0
اداری: 0
ارتفاع:
اجاره 700 سوله احمد اباد مستوفی
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 700 سوله احمد اباد مستوفی
زمین: 1300
سوله: 700
اداری: 150
ارتفاع: 7
اجاره 500 سوله بهداشتی احمد اباد مستوفی
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 500 سوله بهداشتی احمد اباد مستوفی
زمین: 500
سوله: 500
اداری: 0
ارتفاع: 7
اجاره 1500 سوله بهداشتی احمدآباد
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1500 سوله بهداشتی احمدآباد
زمین: 3000
سوله: 1500
اداری: 200
ارتفاع: 8
اجاره سوله احمدآباد مستوفی 3000 متر
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره سوله احمدآباد مستوفی 3000 متر
زمین: 7000
سوله: 3000
اداری: 200
ارتفاع: 10
فروش کارخانه 5000 متر احمدآباد
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش کارخانه 5000 متر احمدآباد
زمین: 12000
سوله: 5000
اداری: 300
ارتفاع: 12
10 هزار متر سوله احمدآباد مستوفی
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
10 هزار متر سوله احمدآباد مستوفی
زمین: 30000
سوله: 10000
اداری: 1000
ارتفاع: 10