سایت املاک صنعتی تام

املاک صنعتی تام

سایت تخصصی املاک صنعتی تام 

مشتری گرامی: جهت رهن و اجاره سوله،انبار،کارخانه،کارگاه،زمین صنعتی و غیره فالهای زیر را مشاهده و یا از طریق جستجوی پیشرفته موارد مد نظر خود را پیدا کنید.

مبلغ خرید
10,000,000,000 – تومان500,000,000,000 – تومان
متراژ زمین
200 – متر150,000 – متر
ودیعه اجاره
100,000,000 – تومان3,000,000,000 – تومان
متراژ سوله
0 – متر30,000 – متر
اجاره ماهانه
50,000,000 – تومان1,000,000,000 – تومان
متراژ اداری
0 – متر2,000 – متر

رهن و اجاره سوله،انبار،کارخانه در جاده قدیم کرج(بزرگراه فتح)

اجاره 150 مغازه تجاری بر فتح برجاده
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 150 مغازه تجاری بر فتح برجاده
زمین: 145
سوله: 145
اداری: 84
ارتفاع: 6
اجاره 2500 متر سوله در سعیدآباد شهریار
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 2500 متر سوله در سعیدآباد شهریار
زمین: 5000
سوله: 2500
اداری: 300
ارتفاع: 8
اجاره 1000 متر سوله سعیدآباد شهریار
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1000 متر سوله سعیدآباد شهریار
زمین: 5000
سوله: 1000
اداری: 80
ارتفاع: 8
اجاره 2000 متر سوله شهرقدس-قلعه حسنخان
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 2000 متر سوله شهرقدس-قلعه حسنخان
زمین: 4600
سوله: 200
اداری: 200
ارتفاع: 9
اجاره 900 سوله 500 اداری جاده قدیم کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 900 سوله 500 اداری جاده قدیم کرج
زمین: 1500
سوله: 900
اداری: 500
ارتفاع: 8
اجاره 900 سوله قلعه حسنخان-شهرقدس
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 900 سوله قلعه حسنخان-شهرقدس
زمین: 1300
سوله: 900
اداری: 110
ارتفاع: 8
اجاره ملک صنعتی تجاری بر اتوبان فتح 2500 متر
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره ملک صنعتی تجاری بر اتوبان فتح 2500 متر
زمین: 2500
سوله: 1000
اداری: 650
ارتفاع: 9
اجاره 1800 متر سوله در شهرک زاگرس
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1800 متر سوله در شهرک زاگرس
زمین: 4000
سوله: 1800
اداری: 650
ارتفاع: 9
3000 سوله ارتفاع-جرثقیل-اجاره-فتح
اجاره سوله،انبار،کارخانه
3000 سوله ارتفاع-جرثقیل-اجاره-فتح
زمین: 5500
سوله: 3000
اداری: 300
ارتفاع: 14
31741_3_11zon
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 10 هزار متر سوله در جاده قدیم کرج
زمین: 20000
سوله: 10000
اداری: 1000
ارتفاع: 9
اجاره 2500 متر انبار مشاع جاده قدیم کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 2500 متر انبار مشاع جاده قدیم کرج
زمین: 40000
سوله: 2500
اداری: 100
ارتفاع: 6
اجاره 1200 سوله و انبار شاداباد-فتح
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1200 سوله و انبار شاداباد-فتح
زمین: 1800
سوله: 1200
اداری: 150
ارتفاع: 8
اجاره 800 سوله 300 اداری شادآباد
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 800 سوله 300 اداری شادآباد
زمین: 1800
سوله: 800
اداری: 300
ارتفاع: 9
اجاره 3500 متر سوله در جاده قدیم کرج-فتح
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 3500 متر سوله در جاده قدیم کرج-فتح
زمین: 10000
سوله: 3300
اداری: 200
ارتفاع: 9
اجاره 1800 متر سوله در جاده مخصوص کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1800 متر سوله در جاده مخصوص کرج
زمین: 3000
سوله: 1700
اداری: 150
ارتفاع: 9
اجاره 1300 صنعتی اداری در فتح ها
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1300 صنعتی اداری در فتح ها
زمین: 1000
سوله: 1000
اداری: 300
ارتفاع: 9
اجاره 1500 متر سوله با جرثقیل در شادآباد
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1500 متر سوله با جرثقیل در شادآباد
زمین: 4500
سوله: 1500
اداری: 200
ارتفاع: 10
اجاره 1800 متر سالن بهداشتی در شهریار
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1800 متر سالن بهداشتی در شهریار
زمین: 2500
سوله: 1800
اداری: 1
ارتفاع: 5
اجاره سوله با 1000 متر اداری بزرگراه فتح
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره سوله با 1000 متر اداری بزرگراه فتح
زمین: 4500
سوله: 1600
اداری: 1000
ارتفاع: 10
اجاره سوله و زمین بر جاده قدیم کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره سوله و زمین بر جاده قدیم کرج
زمین: 5000
سوله: 800
اداری: 200
ارتفاع: 8
اجاره 1800 زمین 500 سوله فتح
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1800 زمین 500 سوله فتح
زمین: 1850
سوله: 500
اداری: 200
ارتفاع: 7
رهن و اجاره 400 متر سوله فتح صنعتی
اجاره سوله،انبار،کارخانه
رهن و اجاره 400 متر سوله فتح صنعتی
زمین: 1200
سوله: 420
اداری: 70
ارتفاع: 7
اجاره 2200 متر اداری و سوله در شادآباد-فتح
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 2200 متر اداری و سوله در شادآباد-فتح
زمین: 4500
سوله: 1800
اداری: 400
ارتفاع: 7
اجاره 1400 سوله صنعتی با جرثقیل در فتح ها
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1400 سوله صنعتی با جرثقیل در فتح ها
زمین: 2000
سوله: 1400
اداری: 200
ارتفاع: 8
اجاره 3000 متر سوله سعیدآباد شهریار
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 3000 متر سوله سعیدآباد شهریار
زمین: 10000
سوله: 3300
اداری: 300
ارتفاع: 9
اجاره 1000 سوله 400 اداری فتح صنعتی
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1000 سوله 400 اداری فتح صنعتی
زمین: 2000
سوله: 950
اداری: 400
ارتفاع: 9
اجاره 400 متر سوله در شهرک زاگرس
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 400 متر سوله در شهرک زاگرس
زمین: 1150
سوله: 400
اداری: 120
ارتفاع: 8
اجاره 500 متر سوله در فتح صنعتی
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 500 متر سوله در فتح صنعتی
زمین: 1000
سوله: 500
اداری: 80
ارتفاع: 8
اجاره 1000 متر سوله رهن کامل-فتح
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1000 متر سوله رهن کامل-فتح
زمین: 60000
سوله: 1000
اداری: 60
ارتفاع: 9
اجاره 1400 متر سوله و انبار در فتح صنعتی
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1400 متر سوله و انبار در فتح صنعتی
زمین: 2000
سوله: 1400
اداری: 120
ارتفاع: 8
اجاره 600 متر سوله تمیز سعید آباد
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 600 متر سوله تمیز سعید آباد
زمین: 1100
سوله: 600
اداری: 50
ارتفاع: 8
اجاره انبار صنعتی 2500 متر در شهرقدس
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره انبار صنعتی 2500 متر در شهرقدس
زمین: 7000
سوله: 2300
اداری: 250
ارتفاع: 9
اجاره 700 متر سوله بهداشتی شادآباد
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 700 متر سوله بهداشتی شادآباد
زمین: 1500
سوله: 700
اداری: 450
ارتفاع: 8
اجاره انبار 800 متری جاده قدیم کرج-فتح
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره انبار 800 متری جاده قدیم کرج-فتح
زمین: 1800
سوله: 800
اداری: 135
ارتفاع: 8
اجاره 550 متر سوله جاده قدیم کرج-فتح
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 550 متر سوله جاده قدیم کرج-فتح
زمین: 1000
سوله: 550
اداری: 30
ارتفاع: 8
اجاره کارخانه تولیدی در جاده قدیم کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره کارخانه تولیدی در جاده قدیم کرج
زمین: 12500
سوله: 5500
اداری: 500
ارتفاع: 9
اجاره 6000 متر سوله انبار جاده قدیم کرج-فتح
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 6000 متر سوله انبار جاده قدیم کرج-فتح
زمین: 40000
سوله: 6000
اداری: 100
ارتفاع: 12
اجاره 300 متر سوله قلعه حسنخان
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 300 متر سوله قلعه حسنخان
زمین: 1000
سوله: 300
اداری: 120
ارتفاع: 8
اجاره 150 سالن کف و دیوار سنگ شهرقدس
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 150 سالن کف و دیوار سنگ شهرقدس
زمین: 300
سوله: 150
اداری: 20
ارتفاع: 5
2500 متر سوله و اداری بر جاده قدیم-فتح
اجاره سوله،انبار،کارخانه
2500 متر سوله و اداری بر جاده قدیم-فتح
زمین: 5000
سوله: 1600
اداری: 300
ارتفاع: 9
اجاره 15000 متر سوله در جاده قدیم کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 15000 متر سوله در جاده قدیم کرج
زمین: 30000
سوله: 15000
اداری: 4000
ارتفاع: 8
6000 سوله داخل مجموعه جاده قدیم کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
6000 سوله داخل مجموعه جاده قدیم کرج
زمین: 40000
سوله: 6000
اداری: 200
ارتفاع: 10
اجاره 2200 متر سوله کف سنگ در فتح
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 2200 متر سوله کف سنگ در فتح
زمین: 4500
سوله: 2200
اداری: 300
ارتفاع: 9
اجاره 1700 متر سالن تمیز جاده قدیم کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1700 متر سالن تمیز جاده قدیم کرج
زمین: 5000
سوله: 1700
اداری: 300
ارتفاع: 7
اجاره سوله در شهرک دانش 1200 متر
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره سوله در شهرک دانش 1200 متر
زمین: 3000
سوله: 1200
اداری: 150
ارتفاع: 8
اجاره 1500 متر سالن در شادآباد
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1500 متر سالن در شادآباد
زمین: 1500
سوله: 1500
اداری: 200
ارتفاع: 8
18000 سوله داخل مجموعه جاده قدیم کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
18000 سوله داخل مجموعه جاده قدیم کرج
زمین: 40000
سوله: 18000
اداری: 600
ارتفاع: 10
12000 سوله داخل مجموعه جاده قدیم کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
12000 سوله داخل مجموعه جاده قدیم کرج
زمین: 40000
سوله: 12000
اداری: 400
ارتفاع: 10
اجاره نمایندگی و تعمیرگاه خودرو 2500 متر
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره نمایندگی و تعمیرگاه خودرو 2500 متر
زمین: 2500
سوله: 1000
اداری: 150
ارتفاع: 6
اجاره 4000 سوله بر جاده قدیم کرج-فتح
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 4000 سوله بر جاده قدیم کرج-فتح
زمین: 12000
سوله: 4000
اداری: 300
ارتفاع: 9
اجاره 1000 متر سوله یافت آباد
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1000 متر سوله یافت آباد
زمین: 3000
سوله: 1000
اداری: 100
ارتفاع: 8
400 متر سوله مشاء جاده قدیم کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
400 متر سوله مشاء جاده قدیم کرج
زمین: 1000
سوله: 400
اداری: 25
ارتفاع: 8
1000 سوله با جرثقیل سقفی فتح صنعتی
اجاره سوله،انبار،کارخانه
1000 سوله با جرثقیل سقفی فتح صنعتی
زمین: 2500
سوله: 1000
اداری: 100
ارتفاع: 10
اجاره 900 متر سوله فتح-شادآباد
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 900 متر سوله فتح-شادآباد
زمین: 2000
سوله: 900
اداری: 300
ارتفاع: 9
اجاره 3000 سوله با جرثقیل قلعه حسنخان
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 3000 سوله با جرثقیل قلعه حسنخان
زمین: 5000
سوله: 3000
اداری: 200
ارتفاع: 12
اجاره 450 متر سوله قلعه حسنخان-شهرقدس
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 450 متر سوله قلعه حسنخان-شهرقدس
زمین: 10000
سوله: 450
اداری: 70
ارتفاع: 8
شهرک صنعتی زاگرس 1000 سوله اجاره
اجاره سوله،انبار،کارخانه
شهرک صنعتی زاگرس 1000 سوله اجاره
زمین: 3000
سوله: 1000
اداری: 80
ارتفاع: 8
اجاره 2000 سوله در شهرک صنعتی زاگرس
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 2000 سوله در شهرک صنعتی زاگرس
زمین: 6000
سوله: 2100
اداری: 150
ارتفاع: 8
سوله800متری شهرک صنعتی زاگرس
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره سوله800متری شهرک صنعتی زاگرس
زمین: 2000
سوله: 800
اداری: 100
ارتفاع: 7
اجاره 200 متر انبار در تهران
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 200 متر انبار در تهران
زمین: 15000
سوله: 200
اداری: 15
ارتفاع: 8
اجاره 2000 متر سوله در تهران
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 2000 متر سوله در تهران
زمین: 5000
سوله: 2000
اداری: 150
ارتفاع: 9
اجاره سوله 200 متری در تهران
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره سوله 200 متری در تهران
زمین: 450
سوله: 200
اداری: 80
ارتفاع: 6
سالن بهداشتی در 3 طبقه جاده قدیم فتح
اجاره سوله،انبار،کارخانه
سالن بهداشتی در 3 طبقه جاده قدیم فتح
زمین: 1500
سوله: 2400
اداری: 0
ارتفاع: 5
6000زمین 1600 سوله جاده قدیم کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
6000زمین 1600 سوله جاده قدیم کرج
زمین: 6000
سوله: 1600
اداری: 100
ارتفاع: 8
اجاره 200متر صنعتی تجاری فتح
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 200متر صنعتی تجاری فتح
زمین: 200
سوله: 200
اداری: 20
ارتفاع: 7
اجاره 650 سوله بر جاده قدیم کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره ۵۰۰ سوله فتح_پاستوریزه
زمین: 1200
سوله: 550
اداری: 50
ارتفاع: 7
اجاره کارگاه کوچک غرب تهران 150 متر
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره کارگاه کوچک غرب تهران 150 متر
زمین: 220
سوله: 150
اداری: 150
ارتفاع: 6
اجاره 10000 زمین 4 دیواری بر مخصوص گرمدره
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره انبار در غرب تهران 300 متر
زمین: 5000
سوله: 300
اداری: 20
ارتفاع: 7
اجاره 170 سوله جاده قدیم کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 170 سوله جاده قدیم کرج
زمین: 350
سوله: 170
اداری: 25
ارتفاع: 7
اجاره 1500 سوله جاده قدیم کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1500 سوله جاده قدیم کرج
زمین: 10000
سوله: 1500
اداری: 0
ارتفاع: 7
6000زمین 1600 سوله جاده قدیم کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1500 سوله جاده قدیم کرج
زمین: 2000
سوله: 1650
اداری: 150
ارتفاع: 7
اجاره 130 متر سوله جاده قدیم کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 130 متر سوله جاده قدیم کرج
زمین: 300
سوله: 130
اداری: 80
ارتفاع: 6
اجاره 650 سوله بر جاده قدیم کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 650 سوله بر جاده قدیم کرج
زمین: 200
سوله: 650
اداری: 150
ارتفاع: 7
اجاره 250 سوله جاده قدیم کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 250 سوله جاده قدیم کرج
زمین: 500
سوله: 250
اداری: 70
ارتفاع: 7
اجاره 500 متر سوله جاده قدیم کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 500 متر سوله جاده قدیم کرج
زمین: 1500
سوله: 500
اداری: 120
ارتفاع: 7
اجاره سوله 140 متری جاده قدیم کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره سوله 140 متری جاده قدیم کرج
زمین: 264
سوله: 140
اداری: 40
ارتفاع: 7
اجاره 650 سوله جاده قدیم کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 650 سوله جاده قدیم کرج
زمین: 1800
سوله: 650
اداری: 170
ارتفاع: 7
20000 متر سوله جاده مخصوص و قدیم کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
20000 متر سوله جاده مخصوص و قدیم کرج
زمین: 62000
سوله: 20000
اداری: 1000
ارتفاع: 10
اجاره 300 متر سالن شهرک دانش
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 300 متر سالن شهرک دانش
زمین: 3000
سوله: 300
اداری:
ارتفاع: 6
1200 سوله اجاره ای فتح های صنعتی
اجاره سوله،انبار،کارخانه
1200 سوله اجاره ای فتح های صنعتی
زمین: 2500
سوله: 1200
اداری: 70
ارتفاع: 8
اجاره 240 سالن جاده قدیم کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 240 سالن جاده قدیم کرج
زمین: 240
سوله: 240
اداری: 20
ارتفاع: 6
850 متر سوله جاده قدیم کرج -فتح
اجاره سوله،انبار،کارخانه
850 متر سوله جاده قدیم کرج-فتح
زمین: 1920
سوله: 840
اداری: 60
ارتفاع: 8
اجاره سوله 350 جاده قدیم کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره سوله 350 جاده قدیم کرج
زمین: 875
سوله: 350
اداری: 300
ارتفاع: 7
اجاره 100 متر سوله جاده قدیم کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 100 متر سوله جاده قدیم کرج
زمین: 264
سوله: 100
اداری: 17
ارتفاع: 5/5
اجاره 1100 متری جاده قدیم کرج
اجاره 1100 متری جاده قدیم کرج
زمین: 3400
سوله: 1100
اداری: 576
ارتفاع: 7
اجاره 700 سوله جاده قدیم کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 700 سوله جاده قدیم کرج
زمین: 1570
سوله: 700
اداری: 135
ارتفاع: 7
اجاره 700 متر سوله جاده قدیم کرج-فتح
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 700 متر سوله جاده قدیم کرج-فتح
زمین: 1570
سوله: 700
اداری: 135
ارتفاع: 8
اجاره 650 انبار بر جاده قدیم-فتح
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 650 انبار بر جاده قدیم-فتح
زمین: 2000
سوله: 650
اداری: 100
ارتفاع: 6
600 متر سوله با جرثقیل فتح های صنعتی
اجاره سوله،انبار،کارخانه
600 متر سوله با جرثقیل فتح های صنعتی
زمین: 1200
سوله: 600
اداری: 120
ارتفاع: 12
2500 زمین 900 سوله جاده مخصوص
اجاره سوله،انبار،کارخانه
2500 زمین 900 سوله جاده مخصوص
زمین: 2500
سوله: 900
اداری: 150
ارتفاع: 9
3000زمین 800سوله بر فتح-جاده قدیم
اجاره سوله،انبار،کارخانه
3000زمین 800سوله بر فتح-جاده قدیم
زمین: 3000
سوله: 800
اداری: 300
ارتفاع: 8
اجاره 2000 متر سوله بر جاده قدیم کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 2000 متر سوله بر جاده قدیم کرج
زمین: 4500
سوله: 2000
اداری: 250
ارتفاع: