سایت املاک صنعتی تام

املاک صنعتی تام

سایت تخصصی املاک صنعتی تام  _ اجاره سوله در جاده مخصوص کرج

مشتری گرامی: جهت رهن و اجاره سوله،انبار،کارخانه،کارگاه،زمین صنعتی و غیره فایلهای زیر را مشاهده و یا از طریق جستجوی پیشرفته موارد مد نظر خود را پیدا کنید.

مبلغ خرید
10,000,000,000 – تومان500,000,000,000 – تومان
متراژ زمین
200 – متر99,000 – متر
ودیعه اجاره
10,000,000 – تومان3,000,000,000 – تومان
متراژ سوله
0 – متر30,000 – متر
اجاره ماهانه
10,000,000 – تومان1,000,000,000 – تومان
متراژ اداری
0 – متر2,000 – متر
اجاره 1000 متر سوله جاده مخصوص
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1000 متر سوله جاده مخصوص
زمین: 2000
سوله: 1000
اداری: 150
ارتفاع: 8
اجاره 1800 متر سالن بهداشتی در شهریار
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1800 متر سالن بهداشتی در شهریار
زمین: 2500
سوله: 1800
اداری: 1
ارتفاع: 5
اجاره 1200 متر بنای طبقاتی جاده مخصوص
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1200 متر بنای طبقاتی جاده مخصوص
زمین: 500
سوله: 1200
اداری: 1
ارتفاع: 4.5
اجاره 1000 سوله جاده مخصوص کرج گرمدره
اجاره سوله،انبار،کارخانه
1000 سوله سپاه اسلام_جاده مخصوص
زمین: 2200
سوله: 1000
اداری: 200
ارتفاع: 8
اجاره 500 زمین 200 سوله جاده مخصوص
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 500 زمین 200 سوله جاده مخصوص
زمین: 500
سوله: 200
اداری: 80
ارتفاع: 7
اجاره 450 متر سوله جاده مخصوص کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 450 متر سوله جاده مخصوص کرج
زمین: 1000
سوله: 450
اداری: 50
ارتفاع: 8
اجاره 600 سوله و سالن صنعتی جاده مخصوص
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 600 سوله و سالن صنعتی جاده مخصوص
زمین: 1100
سوله: 600
اداری: 50
ارتفاع: 7
اجاره 1500 متر سالن تولیدی جاده مخصوص
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1500 متر سالن تولیدی جاده مخصوص
زمین: 2000
سوله: 1500
اداری: 150
ارتفاع: 5
اجاره 900 سوله با 400 آمپر برق جاده مخصوص
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 900 سوله با 400 آمپر برق جاده مخصوص
زمین: 2000
سوله: 900
اداری: 150
ارتفاع: 9
اجاره 13000 متر سوله جاده مخصوص
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 13000 متر سوله جاده مخصوص
زمین: 25000
سوله: 13000
اداری: 500
ارتفاع: 7
اجاره 600 متر سوله در جاده مخصوص کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 600 متر سوله در جاده مخصوص کرج
زمین: 1000
سوله: 600
اداری: 30
ارتفاع: 8
اجاره سوله 1000 متر جاده مخصوص
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره سوله 1000 متر جاده مخصوص
زمین: 2500
سوله: 1000
اداری: 200
ارتفاع: 10
اجاره 15000 متر سوله در جاده قدیم کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 15000 متر سوله در جاده قدیم کرج
زمین: 30000
سوله: 15000
اداری: 4000
ارتفاع: 8
500 متر سالن صنعتی در 2 طبقه جاده مخصوص
اجاره سوله،انبار،کارخانه
500 متر سالن صنعتی در 2 طبقه جاده مخصوص
زمین: 350
سوله: 500
اداری: 30
ارتفاع: 4
1200 متر سوله اجاره ای بر جاده مخصوص
اجاره سوله،انبار،کارخانه
1200 متر سوله اجاره ای بر جاده مخصوص
زمین: 2500
سوله: 1200
اداری: 150
ارتفاع: 9
1200 متر انبار محوطه مشاء جاده مخصوص
اجاره سوله،انبار،کارخانه
1200 متر انبار محوطه مشاء جاده مخصوص
زمین: 15000
سوله: 1200
اداری: 50
ارتفاع: 7
اجاره 1800 متر سوله در جاده مخصوص کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1800 متر سوله در جاده مخصوص کرج
زمین: 3000
سوله: 1800
اداری: 100
ارتفاع: 8
اجاره 600 متر تجاری بر جاده مخصوص
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 600 متر تجاری بر جاده مخصوص
زمین: 450
سوله: 450
اداری: 150
ارتفاع: 5
اجاره 350 متر سوله بهداشتی جاده مخصوص
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 350 متر سوله بهداشتی جاده مخصوص
زمین: 750
سوله: 350
اداری: 150
ارتفاع: 7
اجاره 1500 متر سوله انبار در جاده مخصوص
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1500 متر سوله انبار در جاده مخصوص
زمین: 4500
سوله: 1500
اداری: 1
ارتفاع: 8
اجاره چاپخانه در جاده مخصوص کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره چاپخانه در جاده مخصوص کرج
زمین: 2300
سوله: 1200
اداری: 150
ارتفاع: 8
اجاره نمایندگی و خدمات خودرویی در جاده مخصوص
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره نمایندگی و خدمات خودرویی در جاده مخصوص
زمین: 5000
سوله: 2600
اداری: 1200
ارتفاع: 10
اجاره سوله جاده مخصوص 800 متر
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره سوله جاده مخصوص 800 متر
زمین: 3500
سوله: 800
اداری: 1
ارتفاع: 9
اجاره 700 سوله مخصوص-ایرانخودرو
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 700 سوله مخصوص-ایرانخودرو
زمین: 2500
سوله: 700
اداری: 110
ارتفاع: 8
اجاره مغازه تجاری جاده مخصوص-تهرانسر
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره مغازه تجاری جاده مخصوص-تهرانسر 190 متر
زمین: 120
سوله: 120
اداری: 70
ارتفاع: 5
اجاره 650 متر سالن در 3 طبقه جاده
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 650 متر سالن در 3 طبقه جاده
زمین: 450
سوله: 600
اداری: 1
ارتفاع: 4
رهن و اجاره 3000 سوله جاده مخصوص
اجاره سوله،انبار،کارخانه
رهن و اجاره 3000 سوله جاده مخصوص
زمین: 7000
سوله: 3200
اداری: 100
ارتفاع: 8
اجاره سوله در جاده مخصوص 3200 متر
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره سوله در جاده مخصوص 3200 متر
زمین: 8000
سوله: 3200
اداری: 100
ارتفاع: 9
1000 متر سوله جاده مخصوص کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
1000 متر سوله جاده مخصوص کرج
زمین: 2500
سوله: 1000
اداری: 200
ارتفاع: 10
اجاره 5400 متر سوله جاده مخصوص
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 5400 متر سوله جاده مخصوص
زمین: 8500
سوله: 5400
اداری: 400
ارتفاع: 5.5
اجاره 380 متر سوله جاده مخصوص
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 380 متر سوله جاده مخصوص
زمین: 500
سوله: 380
اداری: 30
ارتفاع: 7
800 متر سوله جاده مخصوص اجاره
اجاره سوله،انبار،کارخانه
800 متر سوله جاده مخصوص اجاره
زمین: 1500
سوله: 800
اداری: 100
ارتفاع: 8
2500 سوله تهران-جاده مخصوص اجاره
اجاره سوله،انبار،کارخانه
2500 سوله تهران-جاده مخصوص اجاره
زمین: 5200
سوله: 2500
اداری: 150
ارتفاع: 9
200 متر گارگاه اجاره ای تهران
اجاره سوله،انبار،کارخانه
200 متر گارگاه اجاره ای تهران
زمین: 200
سوله: 200
اداری: 60
ارتفاع: 8
اجاره 1200 سوله نخ زرین-جاده مخصوص
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1200 سوله نخ زرین-جاده مخصوص
زمین: 2500
سوله: 1200
اداری: 200
ارتفاع: 6
اجاره 1800 سالن تولیدی جاده مخصوص
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1800 سالن تولیدی جاده مخصوص
زمین: 2300
سوله: 1800
اداری: 100
ارتفاع: 7
اجاره 8000 سوله جاده مخصوص کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 8000 سوله جاده مخصوص کرج
زمین: 40000
سوله: 8000
اداری: 500
ارتفاع: 7
اجاره 400 سوله جاده مخصوص کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
3500 متر تولیدی بهداشتی جاده مخصوص
زمین: ۳۲۰۰
سوله: ۲۰۰۰
اداری: ۳۵۰
ارتفاع: ۶
6000زمین 1600 سوله جاده قدیم کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 5000 متر سوله-انبار جاده مخصوص
زمین: 10000
سوله: 5000
اداری: 200
ارتفاع: 9
اجاره 700 سوله. جاده مخصوص کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 700 سوله. جاده مخصوص کرج
زمین: 2000
سوله: 700
اداری: 120
ارتفاع: 7
اجاره 400 سوله جاده مخصوص کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 400 سوله جاده مخصوص کرج
زمین: 500
سوله: 400
اداری: 250
ارتفاع: 7
اجاره 220 سوله جاده مخصوص کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 250 سوله جاده مخصوص کرج
زمین: 600
سوله: 250
اداری: 30
ارتفاع: 7
اجاره 700 سوله جاده مخصوص کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 700 سوله جاده مخصوص کرج
زمین: 20000
سوله: 700
اداری: 50
ارتفاع: 7
اجاره 220 سوله جاده مخصوص کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 220 سوله جاده مخصوص کرج
زمین: 480
سوله: 220
اداری: 60
ارتفاع: 7
اجاره 350 سوله جاده مخصوص کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 350 سوله جاده مخصوص کرج
زمین: 750
سوله: 350
اداری: 100
ارتفاع: 7
اجاره 1650 سوله جاده مخصوص کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1650 سوله جاده مخصوص کرج
زمین: 3000
سوله: 1650
اداری: 120 مجوز
ارتفاع: 15
اجاره 4000 سوله جاده مخصوص کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 4000 سوله جاده مخصوص کرج
زمین: 12500
سوله: 4000
اداری: 1000
ارتفاع: 7/5
اجاره 700 سوله بر جاده مخصوص کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 700 سوله بر جاده مخصوص کرج
زمین: 1250
سوله: 700
اداری: 150
ارتفاع: 7
20000 متر سوله جاده مخصوص و قدیم کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
20000 متر سوله جاده مخصوص و قدیم کرج
زمین: 62000
سوله: 20000
اداری: 1000
ارتفاع: 10
اجاره 2000 سوله بهداشتی جاده مخصوص کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 2000 سوله بهداشتی جاده مخصوص کرج
زمین: 3000
سوله: 2000
اداری: 120
ارتفاع: 7
2500 سوله 1200 اداری بر جاده
اجاره سوله،انبار،کارخانه
2500 سوله 1200 اداری بر جاده
زمین: 5000
سوله: 2500
اداری: 1200
ارتفاع: 10
اجاره 3000 متر سوله بر جاده مخصوص
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 3000 متر سوله بر جاده مخصوص
زمین: 4000
سوله: 3000
اداری: 200
ارتفاع: 13
اجاره 500 متر انبار در جاده مخصوص
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 500 متر انبار در جاده مخصوص
زمین: 15000
سوله: 500
اداری: 30
ارتفاع: 7
اجاره 500 مترسوله جاده مخصوص
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 500 مترسوله جاده مخصوص
زمین: 1000
سوله: 500
اداری: 100
ارتفاع: 8
1500 متر سوله ارتفاع 12 جاده مخصوص
اجاره سوله،انبار،کارخانه
1500 متر سوله ارتفاع 12 جاده مخصوص
زمین: 3000
سوله: 1500
اداری: 120
ارتفاع: 12
اجاره 800 متر سوله-انبار جاده مخصوص
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 800 متر سوله-انبار جاده مخصوص
زمین: 1650
سوله: 800
اداری: 150
ارتفاع: 8
اجاره 600 متر سوله جاده مخصوص
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 600 متر سوله جاده مخصوص
زمین: 1200
سوله: 600
اداری: 100
ارتفاع: 8
300 متر سوله جاده مخصوص
اجاره سوله،انبار،کارخانه
300 متر سوله جاده مخصوص
زمین: 720
سوله: 300
اداری: 80
ارتفاع: 8
5000 متر زمین 1000 متر انبار جاده مخصوص
اجاره سوله،انبار،کارخانه
5000 متر زمین 1000 متر انبار جاده مخصوص
زمین: 5000
سوله: 1000
اداری: 250
ارتفاع: 8
900 متر سوله اجاره ای جاده مخصوص
اجاره سوله،انبار،کارخانه
900 متر سوله اجاره ای جاده مخصوص
زمین: 2500
سوله: 900
اداری: 200
ارتفاع: 8