سایت املاک صنعتی تام

املاک صنعتی تام

سایت تخصصی املاک صنعتی تام 

مشتری گرامی: جهت رهن و اجاره سوله،انبار،کارخانه،کارگاه،زمین صنعتی و غیره فایلهای زیر را مشاهده و یا از طریق جستجوی پیشرفته موارد مد نظر خود را پیدا کنید.

مبلغ خرید
10,000,000,000 – تومان500,000,000,000 – تومان
متراژ زمین
200 – متر150,000 – متر
ودیعه اجاره
100,000,000 – تومان3,000,000,000 – تومان
متراژ سوله
0 – متر30,000 – متر
اجاره ماهانه
50,000,000 – تومان1,000,000,000 – تومان
متراژ اداری
0 – متر2,000 – متر
اجاره 700 متر سوله جاده قدیم کرج-فتح
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 700 متر سوله جاده قدیم کرج-فتح
زمین: 1570
سوله: 700
اداری: 135
ارتفاع: 8
اجاره شوروم و اداری بر جاده مخصوص
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره شوروم و اداری بر جاده مخصوص ک 7
زمین: 800
سوله: 400
اداری: 400
ارتفاع: 8
اجاره 1000 متر سوله بهداشتی جاده مخصوص
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1000 متر سوله بهداشتی جاده مخصوص
زمین: 2000
سوله: 1000
اداری: 200
ارتفاع: 7
اجاره 2000 سوله بهداشتی جاده مخصوص کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 2000 سوله بهداشتی جاده مخصوص کرج
زمین: 3000
سوله: 2000
اداری: 120
ارتفاع: 7
اجاره 6000 متر سوله با سکو جاده مخصوص
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 6000 متر سوله با سکو جاده مخصوص
زمین: 15000
سوله: 6000
اداری: 250
ارتفاع: 8
اجاره 600 متر سوله در جاده مخصوص کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 600 متر سوله در جاده مخصوص کرج
زمین: 1000
سوله: 600
اداری: 120
ارتفاع: 8
1500 متر سوله ارتفاع 12 جاده مخصوص اجاره
اجاره سوله،انبار،کارخانه
1500 متر سوله ارتفاع 12 جاده مخصوص اجاره
زمین: 3000
سوله: 1500
اداری: 120
ارتفاع: 12
اجاره سوله و شوروم 2000 متری جاده مخصوص
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره سوله و شوروم 2000 متری جاده مخصوص
زمین: 2350
سوله: 1000
اداری: 630
ارتفاع: 11
اجاره 550 سوله محوطه مشاء جاده مخصوص
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 550 سوله محوطه مشاء جاده مخصوص
زمین: 550
سوله: 550
اداری: 40
ارتفاع: 7
اجاره 150 مغازه تجاری بر فتح برجاده
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 150 مغازه تجاری بر فتح برجاده
زمین: 145
سوله: 145
اداری: 84
ارتفاع: 6
اجاره 1000 سوله فاز2 شهرک صنعتی پرند
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1000 سوله فاز2 شهرک صنعتی پرند
زمین: 1600
سوله: 1000
اداری: 60
ارتفاع: 9
اجاره 2000 متر سوله شهرقدس-قلعه حسنخان
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 2000 متر سوله شهرقدس-قلعه حسنخان
زمین: 4600
سوله: 200
اداری: 200
ارتفاع: 9
اجاره 360 متر سوله بهداشتی گرمدره-مخصوص
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 360 متر سوله بهداشتی گرمدره-مخصوص
زمین: 600
سوله: 360
اداری: 160
ارتفاع: 8
اجاره 3000 متر سوله جاده مخصوص-استقلال
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 3000 متر سوله جاده مخصوص-استقلال
زمین: 7000
سوله: 3000
اداری: 500
ارتفاع: 10
اجاره 900 سوله 500 اداری جاده قدیم کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 900 سوله 500 اداری جاده قدیم کرج
زمین: 1500
سوله: 900
اداری: 500
ارتفاع: 8
اجاره 900 سوله قلعه حسنخان-شهرقدس
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 900 سوله قلعه حسنخان-شهرقدس
زمین: 1300
سوله: 900
اداری: 110
ارتفاع: 8
اجاره ملک صنعتی تجاری بر اتوبان فتح 2500 متر
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره ملک صنعتی تجاری بر اتوبان فتح 2500 متر
زمین: 2500
سوله: 1000
اداری: 650
ارتفاع: 9
اجاره 1800 متر سوله در شهرک زاگرس
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1800 متر سوله در شهرک زاگرس
زمین: 4000
سوله: 1800
اداری: 650
ارتفاع: 9
اجاره نمایندگی خودرو در خیابان آزادی 1500 متر
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره نمایندگی خودرو در خیابان آزادی 1500 متر
زمین: 1400
سوله: 900
اداری: 300
ارتفاع: 8
اجاره 1500 سالن کوی بیمه جاده مخصوص
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1500 سالن کوی بیمه جاده مخصوص
زمین: 2000
سوله: 1500
اداری: 1
ارتفاع: 6
3000 سوله ارتفاع-جرثقیل-اجاره-فتح
اجاره سوله،انبار،کارخانه
3000 سوله ارتفاع-جرثقیل-اجاره-فتح
زمین: 5500
سوله: 3000
اداری: 300
ارتفاع: 14
اجاره 2700 متر سوله نوساز جاده مخصوص
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 2700 متر سوله نوساز جاده مخصوص
زمین: 15000
سوله: 2700
اداری: 300
ارتفاع: 10
اجاره سردخانه 1000 تنی زیر صفر در مخصوص
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره سردخانه 1000 تنی زیر صفر در مخصوص
زمین: 5000
سوله: 2200
اداری: 700
ارتفاع: 6
5000 متر زمین 1000 متر انبار جاده مخصوص
اجاره سوله،انبار،کارخانه
5000 متر زمین 1000 متر انبار جاده مخصوص
زمین: 5000
سوله: 1000
اداری: 250
ارتفاع: 8
31741_3_11zon
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 10 هزار متر سوله در جاده قدیم کرج
زمین: 20000
سوله: 10000
اداری: 1000
ارتفاع: 9
اجاره 2500 متر انبار مشاع جاده قدیم کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 2500 متر انبار مشاع جاده قدیم کرج
زمین: 40000
سوله: 2500
اداری: 100
ارتفاع: 6
اجاره 8000 متر سوله در جاده مخصوص
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 8000 متر سوله در جاده مخصوص
زمین: 25000
سوله: 8000
اداری: 500
ارتفاع: 8
1000 سوله سپاه اسلام_جاده مخصوص
اجاره سوله،انبار،کارخانه
1000 سوله سپاه اسلام_جاده مخصوص
زمین: 2200
سوله: 1000
اداری: 200
ارتفاع: 8
اجاره 1200 سوله و انبار شاداباد-فتح
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1200 سوله و انبار شاداباد-فتح
زمین: 1800
سوله: 1200
اداری: 150
ارتفاع: 8
اجاره 800 سوله 300 اداری شادآباد
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 800 سوله 300 اداری شادآباد
زمین: 1800
سوله: 800
اداری: 300
ارتفاع: 9
اجاره 3500 متر سوله در جاده قدیم کرج-فتح
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 3500 متر سوله در جاده قدیم کرج-فتح
زمین: 10000
سوله: 3300
اداری: 200
ارتفاع: 9
اجاره 300 سوله با جرثقیل سقفی جاده مخصوص
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 300 سوله با جرثقیل سقفی جاده مخصوص
زمین: 600
سوله: 300
اداری: 60
ارتفاع: 8
اجاره 1500 سوله بر اتوبان تهران کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1500 سوله بر اتوبان تهران کرج
زمین: 3000
سوله: 1400
اداری: 170
ارتفاع: 9
اجاره 7000 متر سالن فلت جاده مخصوص
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 7000 متر سالن فلت جاده مخصوص
زمین: 1800
سوله: 7000
اداری: 1
ارتفاع: 4
اجاره 1800 متر سوله در جاده مخصوص کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1800 متر سوله در جاده مخصوص کرج
زمین: 3000
سوله: 1700
اداری: 150
ارتفاع: 9
اجاره 1300 صنعتی اداری در فتح ها
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1300 صنعتی اداری در فتح ها
زمین: 1000
سوله: 1000
اداری: 300
ارتفاع: 9
5500 متر سوله با برق قوی گرمدره اجاره ای
اجاره سوله،انبار،کارخانه
5500 متر سوله با برق قوی گرمدره اجاره ای
زمین: 10000
سوله: 5500
اداری: 600
ارتفاع: 10
اجاره 1000 متر سوله در خیابان اتحاد
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1000 متر سوله در خیابان اتحاد
زمین: 1000
سوله: 1000
اداری: 1
ارتفاع: 8
اجاره 1500 متر سوله با جرثقیل در شادآباد
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1500 متر سوله با جرثقیل در شادآباد
زمین: 4500
سوله: 1500
اداری: 200
ارتفاع: 10
اجاره 1000 متر سوله جاده مخصوص
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1000 متر سوله جاده مخصوص
زمین: 2000
سوله: 1000
اداری: 150
ارتفاع: 8
اجاره 1800 متر سالن بهداشتی در شهریار
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1800 متر سالن بهداشتی در شهریار
زمین: 2500
سوله: 1800
اداری: 1
ارتفاع: 5
اجاره 1200 متر بنای طبقاتی جاده مخصوص
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1200 متر بنای طبقاتی جاده مخصوص
زمین: 500
سوله: 1200
اداری: 1
ارتفاع: 4.5
اجاره 2500 سوله آزادگان ابتدای فیروزبهرام
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 2500 سوله آزادگان ابتدای فیروزبهرام
زمین: 5000
سوله: 2500
اداری: 300
ارتفاع: 13
اجاره سوله با 1000 متر اداری بزرگراه فتح
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره سوله با 1000 متر اداری بزرگراه فتح
زمین: 4500
سوله: 1600
اداری: 1000
ارتفاع: 10
1700 سوله 700 اداری شهرک زاگرس
اجاره سوله،انبار،کارخانه
1700 سوله 700 اداری شهرک زاگرس
زمین: 4000
سوله: 1700
اداری: 700
ارتفاع: 9
اجاره سوله و زمین بر جاده قدیم کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره سوله و زمین بر جاده قدیم کرج
زمین: 5000
سوله: 800
اداری: 200
ارتفاع: 8
اجاره 1800 زمین 500 سوله فتح
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1800 زمین 500 سوله فتح
زمین: 1850
سوله: 500
اداری: 200
ارتفاع: 7
اجاره 500 زمین 200 سوله جاده مخصوص
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 500 زمین 200 سوله جاده مخصوص
زمین: 500
سوله: 200
اداری: 80
ارتفاع: 7
رهن و اجاره 400 متر سوله فتح صنعتی
اجاره سوله،انبار،کارخانه
رهن و اجاره 400 متر سوله فتح صنعتی
زمین: 1200
سوله: 420
اداری: 70
ارتفاع: 7
اجاره 2200 متر اداری و سوله در شادآباد-فتح
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 2200 متر اداری و سوله در شادآباد-فتح
زمین: 4500
سوله: 1800
اداری: 400
ارتفاع: 7
اجاره 1400 سوله صنعتی با جرثقیل در فتح ها
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1400 سوله صنعتی با جرثقیل در فتح ها
زمین: 2000
سوله: 1400
اداری: 200
ارتفاع: 8
اجاره 1000 سوله 400 اداری فتح صنعتی
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1000 سوله 400 اداری فتح صنعتی
زمین: 2000
سوله: 950
اداری: 400
ارتفاع: 9
اجاره 400 متر سوله در شهرک زاگرس
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 400 متر سوله در شهرک زاگرس
زمین: 1150
سوله: 400
اداری: 120
ارتفاع: 8
اجاره 450 متر سوله جاده مخصوص کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 450 متر سوله جاده مخصوص کرج
زمین: 1000
سوله: 450
اداری: 50
ارتفاع: 8
اجاره 600 سوله و سالن صنعتی جاده مخصوص
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 600 سوله و سالن صنعتی جاده مخصوص
زمین: 1100
سوله: 600
اداری: 50
ارتفاع: 7
اجاره 500 متر سوله در فتح صنعتی
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 500 متر سوله در فتح صنعتی
زمین: 1000
سوله: 500
اداری: 80
ارتفاع: 8
اجاره 1000 متر سوله رهن کامل-فتح
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1000 متر سوله رهن کامل-فتح
زمین: 60000
سوله: 1000
اداری: 60
ارتفاع: 9
اجاره 1400 متر سوله و انبار در فتح صنعتی
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1400 متر سوله و انبار در فتح صنعتی
زمین: 2000
سوله: 1400
اداری: 120
ارتفاع: 8
اجاره 1500سوله قلعه حسنخان-شهرقدس
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1500سوله قلعه حسنخان-شهرقدس
زمین: 2500
سوله: 1
اداری: 1
ارتفاع:
اجاره انبار صنعتی 2500 متر در شهرقدس
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره انبار صنعتی 2500 متر در شهرقدس
زمین: 7000
سوله: 2300
اداری: 250
ارتفاع: 9
اجاره 700 متر سوله بهداشتی شادآباد
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 700 متر سوله بهداشتی شادآباد
زمین: 1500
سوله: 700
اداری: 450
ارتفاع: 8
اجاره 1500 متر سالن تولیدی جاده مخصوص
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1500 متر سالن تولیدی جاده مخصوص
زمین: 2000
سوله: 1500
اداری: 150
ارتفاع: 5
اجاره 900 سوله با 400 آمپر برق جاده مخصوص
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 900 سوله با 400 آمپر برق جاده مخصوص
زمین: 2000
سوله: 900
اداری: 150
ارتفاع: 9
اجاره انبار 800 متری جاده قدیم کرج-فتح
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره انبار 800 متری جاده قدیم کرج-فتح
زمین: 1800
سوله: 800
اداری: 135
ارتفاع: 8
اجاره 13000 متر سوله جاده مخصوص
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 13000 متر سوله جاده مخصوص
زمین: 25000
سوله: 13000
اداری: 500
ارتفاع: 7
اجاره 350 متر سوله بهداشتی جاده مخصوص
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 350 متر سوله بهداشتی جاده مخصوص
زمین: 750
سوله: 350
اداری: 150
ارتفاع: 7
اجاره 550 متر سوله جاده قدیم کرج-فتح
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 550 متر سوله جاده قدیم کرج-فتح
زمین: 1000
سوله: 550
اداری: 30
ارتفاع: 8
اجاره سوله 1000 متر جاده مخصوص
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره سوله 1000 متر جاده مخصوص
زمین: 2500
سوله: 1000
اداری: 200
ارتفاع: 10
اجاره کارخانه تولیدی در جاده قدیم کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره کارخانه تولیدی در جاده قدیم کرج
زمین: 12500
سوله: 5500
اداری: 500
ارتفاع: 9
اجاره 6000 متر سوله انبار جاده قدیم کرج-فتح
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 6000 متر سوله انبار جاده قدیم کرج-فتح
زمین: 40000
سوله: 6000
اداری: 100
ارتفاع: 12
اجاره 300 متر سوله قلعه حسنخان
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 300 متر سوله قلعه حسنخان
زمین: 1000
سوله: 300
اداری: 120
ارتفاع: 8
اجاره 150 سالن کف و دیوار سنگ شهرقدس
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 150 سالن کف و دیوار سنگ شهرقدس
زمین: 300
سوله: 150
اداری: 20
ارتفاع: 5
2500 متر سوله و اداری بر جاده قدیم-فتح
اجاره سوله،انبار،کارخانه
2500 متر سوله و اداری بر جاده قدیم-فتح
زمین: 5000
سوله: 1600
اداری: 300
ارتفاع: 9
اجاره 15000 متر سوله در جاده قدیم کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 15000 متر سوله در جاده قدیم کرج
زمین: 30000
سوله: 15000
اداری: 4000
ارتفاع: 8
500 متر سالن صنعتی در 2 طبقه جاده مخصوص
اجاره سوله،انبار،کارخانه
500 متر سالن صنعتی در 2 طبقه جاده مخصوص
زمین: 350
سوله: 500
اداری: 30
ارتفاع: 4
1200 متر سوله اجاره ای بر جاده مخصوص
اجاره سوله،انبار،کارخانه
1200 متر سوله اجاره ای بر جاده مخصوص
زمین: 2500
سوله: 1200
اداری: 150
ارتفاع: 9
6000 سوله داخل مجموعه جاده قدیم کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
6000 سوله داخل مجموعه جاده قدیم کرج
زمین: 40000
سوله: 6000
اداری: 200
ارتفاع: 10
1200 متر انبار محوطه مشاء جاده مخصوص
اجاره سوله،انبار،کارخانه
1200 متر انبار محوطه مشاء جاده مخصوص
زمین: 15000
سوله: 1200
اداری: 50
ارتفاع: 7
اجاره 1800 متر سوله در جاده مخصوص کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1800 متر سوله در جاده مخصوص کرج
زمین: 3000
سوله: 1800
اداری: 100
ارتفاع: 8
اجاره 2200 متر سوله کف سنگ در فتح
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 2200 متر سوله کف سنگ در فتح
زمین: 4500
سوله: 2200
اداری: 300
ارتفاع: 9
اجاره 600 متر تجاری بر جاده مخصوص
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 600 متر تجاری بر جاده مخصوص
زمین: 450
سوله: 450
اداری: 150
ارتفاع: 5
اجاره سوله در شهرک دانش 1200 متر
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره سوله در شهرک دانش 1200 متر
زمین: 3000
سوله: 1200
اداری: 150
ارتفاع: 8
اجاره 1500 متر سالن در شادآباد
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1500 متر سالن در شادآباد
زمین: 1500
سوله: 1500
اداری: 200
ارتفاع: 8
اجاره 1500 متر سوله انبار در جاده مخصوص
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1500 متر سوله انبار در جاده مخصوص
زمین: 4500
سوله: 1500
اداری: 1
ارتفاع: 8
اجاره چاپخانه در جاده مخصوص کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره چاپخانه در جاده مخصوص کرج
زمین: 2300
سوله: 1200
اداری: 150
ارتفاع: 8
اجاره نمایندگی و خدمات خودرویی در جاده مخصوص
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره نمایندگی و خدمات خودرویی در جاده مخصوص
زمین: 5000
سوله: 2600
اداری: 1200
ارتفاع: 10
18000 سوله داخل مجموعه جاده قدیم کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
18000 سوله داخل مجموعه جاده قدیم کرج
زمین: 40000
سوله: 18000
اداری: 600
ارتفاع: 10
12000 سوله داخل مجموعه جاده قدیم کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
12000 سوله داخل مجموعه جاده قدیم کرج
زمین: 40000
سوله: 12000
اداری: 400
ارتفاع: 10
اجاره نمایندگی و تعمیرگاه خودرو 2500 متر
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره نمایندگی و تعمیرگاه خودرو 2500 متر
زمین: 2500
سوله: 1000
اداری: 150
ارتفاع: 6
اجاره سوله جاده مخصوص 800 متر
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره سوله جاده مخصوص 800 متر
زمین: 3500
سوله: 800
اداری: 1
ارتفاع: 9
اجاره 700 سوله مخصوص-ایرانخودرو
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 700 سوله مخصوص-ایرانخودرو
زمین: 2500
سوله: 700
اداری: 110
ارتفاع: 8
اجاره 4000 سوله بر جاده قدیم کرج-فتح
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 4000 سوله بر جاده قدیم کرج-فتح
زمین: 12000
سوله: 4000
اداری: 300
ارتفاع: 9
اجاره 1000 متر سوله یافت آباد
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1000 متر سوله یافت آباد
زمین: 3000
سوله: 1000
اداری: 100
ارتفاع: 8
اجاره 650 متر سالن در 3 طبقه جاده
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 650 متر سالن در 3 طبقه جاده
زمین: 450
سوله: 600
اداری: 1
ارتفاع: 4
400 متر سوله مشاء جاده قدیم کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
400 متر سوله مشاء جاده قدیم کرج
زمین: 1000
سوله: 400
اداری: 25
ارتفاع: 8
رهن و اجاره 3000 سوله جاده مخصوص
اجاره سوله،انبار،کارخانه
رهن و اجاره 3000 سوله جاده مخصوص
زمین: 7000
سوله: 3200
اداری: 100
ارتفاع: 8
اجاره 1500 سوله شهر صنعتی شمس آباد
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1500 سوله شهر صنعتی شمس آباد
زمین: 3000
سوله: 1500
اداری: 150
ارتفاع: 9
اجاره 2300 سوله شهرک صنعتی پرند
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 2300 سوله شهرک صنعتی پرند
زمین: 4300
سوله: 2300
اداری: 100
ارتفاع: 9
اجاره سوله در جاده مخصوص 3200 متر
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره سوله در جاده مخصوص 3200 متر
زمین: 8000
سوله: 3200
اداری: 100
ارتفاع: 9
1000 سوله با جرثقیل سقفی فتح صنعتی
اجاره سوله،انبار،کارخانه
1000 سوله با جرثقیل سقفی فتح صنعتی
زمین: 2500
سوله: 1000
اداری: 100
ارتفاع: 10