سایت املاک صنعتی تام

املاک صنعتی تام

مبلغ خرید
10,000,000,000 – تومان500,000,000,000 – تومان
متراژ زمین
200 – متر99,000 – متر
ودیعه اجاره
10,000,000 – تومان3,000,000,000 – تومان
متراژ سوله
0 – متر20,000 – متر
اجاره ماهانه
10,000,000 – تومان1,000,000,000 – تومان
متراژ اداری
0 – متر1,000 – متر

مناطق صنعتی

13

منطقه صنعتی گرمدره

12

منطقه صنعتی شهریار

10

منطقه صنعتی احمدآباد مستوفی

8

مناطق صنعتی کرج

شهرک های صنعتی

داخل شهر تهران

9(2)

جاده مخصوص(بزرگراه لشکری)

10

جاده قدیم کرج(بزرگراه فتح)