سایت املاک صنعتی تام

املاک صنعتی تام

مبلغ خرید
10,000,000,000 – تومان500,000,000,000 – تومان
متراژ زمین
200 – متر99,000 – متر
ودیعه اجاره
10,000,000 – تومان3,000,000,000 – تومان
متراژ سوله
0 – متر20,000 – متر
اجاره ماهانه
10,000,000 – تومان1,000,000,000 – تومان
متراژ اداری
0 – متر1,000 – متر

رهن و اجاره

اجاره 900 سوله قلعه حسنخان-شهرقدس
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 900 سوله قلعه حسنخان-شهرقدس
زمین: 2000
سوله: 900
اداری: 120
ارتفاع: 10
اجاره سوله در شهریار-فرارت 1100 متر
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره سوله در شهریار-فرارت 1100 متر
زمین: 2800
سوله: 1100
اداری: 120
ارتفاع: 8
اجاره 700 متر سوله بهداشتی شادآباد
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 700 متر سوله بهداشتی شادآباد
زمین: 1500
سوله: 700
اداری: 450
ارتفاع: 8
اجاره 1500 متر سالن تولیدی جاده مخصوص
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1500 متر سالن تولیدی جاده مخصوص
زمین: 2000
سوله: 1500
اداری: 150
ارتفاع: 5
اجاره سوله بهداشتی لوکس احمدآباد مستوفی
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره سوله بهداشتی لوکس احمدآباد مستوفی
زمین: 1000
سوله: 700
اداری: 140
ارتفاع: 9
اجاره 900 سوله با 400 آمپر برق جاده مخصوص
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 900 سوله با 400 آمپر برق جاده مخصوص
زمین: 2000
سوله: 900
اداری: 150
ارتفاع: 9
اجاره انبار 800 متری جاده قدیم کرج-فتح
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره انبار 800 متری جاده قدیم کرج-فتح
زمین: 1800
سوله: 800
اداری: 135
ارتفاع: 8
اجاره 2500 متر سوله شهرک صنعتی صفادشت
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 2500 متر سوله شهرک صنعتی صفادشت
زمین: 5000
سوله: 2300
اداری: 300
ارتفاع: 9
اجاره 13000 متر سوله جاده مخصوص
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 13000 متر سوله جاده مخصوص
زمین: 25000
سوله: 13000
اداری: 500
ارتفاع: 7
اجاره 600 متر سوله در جاده مخصوص کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 600 متر سوله در جاده مخصوص کرج
زمین: 1000
سوله: 600
اداری: 30
ارتفاع: 8
اجاره 550 متر سوله جاده قدیم کرج-فتح
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 550 متر سوله جاده قدیم کرج-فتح
زمین: 1000
سوله: 550
اداری: 30
ارتفاع: 8
اجاره سوله 1000 متر جاده مخصوص
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره سوله 1000 متر جاده مخصوص
زمین: 2500
سوله: 1000
اداری: 200
ارتفاع: 10
اجاره کارخانه تولیدی در جاده قدیم کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره کارخانه تولیدی در جاده قدیم کرج
زمین: 12500
سوله: 5500
اداری: 500
ارتفاع: 9
اجاره 6000 متر سوله انبار جاده قدیم کرج-فتح
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 6000 متر سوله انبار جاده قدیم کرج-فتح
زمین: 40000
سوله: 6000
اداری: 100
ارتفاع: 12
اجاره 600 متر انبار در گرمدره
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 600 متر انبار در گرمدره
زمین: 1100
سوله: 560
اداری: 70
ارتفاع: 8
اجاره 300 متر سوله قلعه حسنخان
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 300 متر سوله قلعه حسنخان
زمین: 1000
سوله: 300
اداری: 120
ارتفاع: 8
اجاره 150 سالن کف و دیوار سنگ شهرقدس
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 150 سالن کف و دیوار سنگ شهرقدس
زمین: 300
سوله: 150
اداری: 20
ارتفاع: 5
اجاره 3500 متر سوله در جاده قدیم کرج-فتح
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 3500 متر سوله در جاده قدیم کرج-فتح
زمین: 10000
سوله: 3300
اداری: 200
ارتفاع: 9
2500 متر سوله و اداری بر جاده قدیم-فتح
اجاره سوله،انبار،کارخانه
2500 متر سوله و اداری بر جاده قدیم-فتح
زمین: 5000
سوله: 1600
اداری: 300
ارتفاع: 9
اجاره 15000 متر سوله در جاده قدیم کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 15000 متر سوله در جاده قدیم کرج
زمین: 30000
سوله: 15000
اداری: 4000
ارتفاع: 8
500 متر سالن صنعتی در 2 طبقه جاده مخصوص
اجاره سوله،انبار،کارخانه
500 متر سالن صنعتی در 2 طبقه جاده مخصوص
زمین: 350
سوله: 500
اداری: 30
ارتفاع: 4
1200 متر سوله اجاره ای بر جاده مخصوص
اجاره سوله،انبار،کارخانه
1200 متر سوله اجاره ای بر جاده مخصوص
زمین: 2500
سوله: 1200
اداری: 150
ارتفاع: 9
6000 سوله داخل مجموعه جاده قدیم کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
6000 سوله داخل مجموعه جاده قدیم کرج
زمین: 40000
سوله: 6000
اداری: 200
ارتفاع: 10
1200 متر انبار محوطه مشاء جاده مخصوص
اجاره سوله،انبار،کارخانه
1200 متر انبار محوطه مشاء جاده مخصوص
زمین: 15000
سوله: 1200
اداری: 50
ارتفاع: 7
اجاره 1800 متر سوله در جاده مخصوص کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1800 متر سوله در جاده مخصوص کرج
زمین: 3000
سوله: 1800
اداری: 100
ارتفاع: 8
اجاره 2200 متر سوله کف سنگ در فتح
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 2200 متر سوله کف سنگ در فتح
زمین: 4500
سوله: 2200
اداری: 300
ارتفاع: 9
اجاره 1700 متر سالن تمیز جاده قدیم کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1700 متر سالن تمیز جاده قدیم کرج
زمین: 5000
سوله: 1700
اداری: 300
ارتفاع: 7
اجاره 600 متر تجاری بر جاده مخصوص
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 600 متر تجاری بر جاده مخصوص
زمین: 450
سوله: 450
اداری: 150
ارتفاع: 5
اجاره سوله در شهرک دانش 1200 متر
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره سوله در شهرک دانش 1200 متر
زمین: 3000
سوله: 1200
اداری: 150
ارتفاع: 8
اجاره 1500 متر سالن در شادآباد
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1500 متر سالن در شادآباد
زمین: 1500
سوله: 1500
اداری: 200
ارتفاع: 8
اجاره 2000 سوله بهداشتی احمداباد
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 2000 سوله بهداشتی احمداباد
زمین: 3000
سوله: 2000
اداری: 120
ارتفاع: 7
اجاره 350 متر سوله بهداشتی جاده مخصوص
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 350 متر سوله بهداشتی جاده مخصوص
زمین: 750
سوله: 350
اداری: 150
ارتفاع: 7
اجاره 1500 متر سوله انبار در جاده مخصوص
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1500 متر سوله انبار در جاده مخصوص
زمین: 4500
سوله: 1500
اداری: 1
ارتفاع: 8
اجاره چاپخانه در جاده مخصوص کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره چاپخانه در جاده مخصوص کرج
زمین: 2300
سوله: 1200
اداری: 150
ارتفاع: 8
اجاره سوله 1000 متری جاده مخصوص
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره سوله 1000 متری جاده مخصوص
زمین: 2000
سوله: 1000
اداری: 200
ارتفاع: 8
اجاره نمایندگی و خدمات خودرویی در جاده مخصوص
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره نمایندگی و خدمات خودرویی در جاده مخصوص
زمین: 5000
سوله: 2600
اداری: 1200
ارتفاع: 10
18000 سوله داخل مجموعه جاده قدیم کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
18000 سوله داخل مجموعه جاده قدیم کرج
زمین: 40000
سوله: 18000
اداری: 600
ارتفاع: 10
12000 سوله داخل مجموعه جاده قدیم کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
12000 سوله داخل مجموعه جاده قدیم کرج
زمین: 40000
سوله: 12000
اداری: 400
ارتفاع: 10
اجاره نمایندگی و تعمیرگاه خودرو 2500 متر
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره نمایندگی و تعمیرگاه خودرو 2500 متر
زمین: 2500
سوله: 1000
اداری: 150
ارتفاع: 6
اجاره سوله جاده مخصوص 800 متر
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره سوله جاده مخصوص 800 متر
زمین: 3500
سوله: 800
اداری: 1
ارتفاع: 9
اجاره 700 سوله مخصوص-ایرانخودرو
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 700 سوله مخصوص-ایرانخودرو
زمین: 2500
سوله: 700
اداری: 110
ارتفاع: 8
اجاره 4000 سوله بر جاده قدیم کرج-فتح
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 4000 سوله بر جاده قدیم کرج-فتح
زمین: 12000
سوله: 4000
اداری: 300
ارتفاع: 9
اجاره 1000 متر سوله یافت آباد
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1000 متر سوله یافت آباد
زمین: 3000
سوله: 1000
اداری: 100
ارتفاع: 8
اجاره مغازه تجاری جاده مخصوص-تهرانسر
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره مغازه تجاری جاده مخصوص-تهرانسر 190 متر
زمین: 120
سوله: 120
اداری: 70
ارتفاع: 5
اجاره 650 متر سالن در 3 طبقه جاده
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 650 متر سالن در 3 طبقه جاده
زمین: 450
سوله: 600
اداری: 1
ارتفاع: 4
400 متر سوله مشاء جاده قدیم کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
400 متر سوله مشاء جاده قدیم کرج
زمین: 1000
سوله: 400
اداری: 25
ارتفاع: 8
رهن و اجاره 3000 سوله جاده مخصوص
اجاره سوله،انبار،کارخانه
رهن و اجاره 3000 سوله جاده مخصوص
زمین: 7000
سوله: 3200
اداری: 100
ارتفاع: 8
اجاره 1500 سوله شهر صنعتی شمس آباد
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1500 سوله شهر صنعتی شمس آباد
زمین: 3000
سوله: 1500
اداری: 150
ارتفاع: 9
اجاره 2300 سوله شهرک صنعتی پرند
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 2300 سوله شهرک صنعتی پرند
زمین: 4300
سوله: 2300
اداری: 100
ارتفاع: 9
اجاره سوله در جاده مخصوص 3200 متر
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره سوله در جاده مخصوص 3200 متر
زمین: 8000
سوله: 3200
اداری: 100
ارتفاع: 9
1000 سوله با جرثقیل سقفی فتح صنعتی
اجاره سوله،انبار،کارخانه
1000 سوله با جرثقیل سقفی فتح صنعتی
زمین: 2500
سوله: 1000
اداری: 100
ارتفاع: 10
1000 متر سوله جاده مخصوص کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
1000 متر سوله جاده مخصوص کرج
زمین: 2500
سوله: 1000
اداری: 200
ارتفاع: 10
اجاره 3300 سوله جاده آدران_شهریار
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 3300 سوله جاده آدران_شهریار
زمین: 10000
سوله: 3300
اداری: 700
ارتفاع: 11
اجاره سوله 1300 متر سه راه آدران
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره سوله 1300 متر سه راه آدران
زمین: 4000
سوله: 1300
اداری: 150
ارتفاع: 8
اجاره 900 متر سوله فتح-شادآباد
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 900 متر سوله فتح-شادآباد
زمین: 2000
سوله: 900
اداری: 300
ارتفاع: 9
اجاره 700 سالن تهران-شوش
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 700 سالن تهران-شوش
زمین: 1000
سوله: 700
اداری: 60
ارتفاع: 6
اجاره 8000 متر سوله احمدآباد مستوفی
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 8000 متر سوله احمدآباد مستوفی
زمین: 15000
سوله: 8000
اداری: 300
ارتفاع: 8
اجاره 5400 متر سوله جاده مخصوص
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 5400 متر سوله جاده مخصوص
زمین: 8500
سوله: 5400
اداری: 400
ارتفاع: 5.5
اجاره 3000 سوله با جرثقیل قلعه حسنخان
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 3000 سوله با جرثقیل قلعه حسنخان
زمین: 5000
سوله: 3000
اداری: 200
ارتفاع: 12
اجاره 450 متر سوله قلعه حسنخان-شهرقدس
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 450 متر سوله قلعه حسنخان-شهرقدس
زمین: 10000
سوله: 450
اداری: 70
ارتفاع: 8
شهرک صنعتی زاگرس 1000 سوله اجاره
اجاره سوله،انبار،کارخانه
شهرک صنعتی زاگرس 1000 سوله اجاره
زمین: 3000
سوله: 1000
اداری: 80
ارتفاع: 8
اجاره 2000 سوله در شهرک صنعتی زاگرس
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 2000 سوله در شهرک صنعتی زاگرس
زمین: 6000
سوله: 2100
اداری: 150
ارتفاع: 8
سوله800متری شهرک صنعتی زاگرس
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره سوله800متری شهرک صنعتی زاگرس
زمین: 2000
سوله: 800
اداری: 100
ارتفاع: 7
اجاره 380 متر سوله جاده مخصوص
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 380 متر سوله جاده مخصوص
زمین: 500
سوله: 380
اداری: 30
ارتفاع: 7
800 متر سوله جاده مخصوص اجاره
اجاره سوله،انبار،کارخانه
800 متر سوله جاده مخصوص اجاره
زمین: 1500
سوله: 800
اداری: 100
ارتفاع: 8
سوله 3000 متری در شهرک صنعتی پرند
اجاره سوله،انبار،کارخانه
سوله 3000 متری در شهرک صنعتی پرند
زمین: 5000
سوله: 3000
اداری: 200
ارتفاع: 9
اجاره 500 متر سالن یافت آباد
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 500 متر سالن یافت آباد
زمین: 500
سوله: 500
اداری: 20
ارتفاع: 5
اجاره 200 متر انبار در تهران
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 200 متر انبار در تهران
زمین: 15000
سوله: 200
اداری: 15
ارتفاع: 8
اجاره 2000 متر سوله در تهران
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 2000 متر سوله در تهران
زمین: 5000
سوله: 2000
اداری: 150
ارتفاع: 9
اجاره انبار 2200 متری در تهران
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره انبار 2200 متری در تهران
زمین: 35000
سوله: 2200
اداری: 50
ارتفاع: 10
2500 سوله تهران-جاده مخصوص اجاره
اجاره سوله،انبار،کارخانه
2500 سوله تهران-جاده مخصوص اجاره
زمین: 5200
سوله: 2500
اداری: 150
ارتفاع: 9
کارخانه 2000 متری در تهران اجاره ای
اجاره سوله،انبار،کارخانه
کارخانه 2000 متری در تهران اجاره ای
زمین: 2000
سوله: 800
اداری: 200
ارتفاع: 7
200 متر گارگاه اجاره ای تهران
اجاره سوله،انبار،کارخانه
200 متر گارگاه اجاره ای تهران
زمین: 200
سوله: 200
اداری: 60
ارتفاع: 8
اجاره سوله 200 متری در تهران
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره سوله 200 متری در تهران
زمین: 450
سوله: 200
اداری: 80
ارتفاع: 6
سالن بهداشتی در 3 طبقه جاده قدیم فتح
اجاره سوله،انبار،کارخانه
سالن بهداشتی در 3 طبقه جاده قدیم فتح
زمین: 1500
سوله: 2400
اداری: 0
ارتفاع: 5
اجاره 1200 سوله نخ زرین-جاده مخصوص
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1200 سوله نخ زرین-جاده مخصوص
زمین: 2500
سوله: 1200
اداری: 200
ارتفاع: 6
6000زمین 1600 سوله جاده قدیم کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
6000زمین 1600 سوله جاده قدیم کرج
زمین: 6000
سوله: 1600
اداری: 100
ارتفاع: 8
اجاره 700 سوله جاده مخصوص کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 600 سوله گرمدره کوهک
زمین: 1000
سوله: 600
اداری: 50
ارتفاع: 7
6000زمین 1600 سوله جاده قدیم کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره سوله 700 متری گرمدره
زمین: 2000
سوله: 700
اداری: 300
ارتفاع: 6
اجاره 1800 سالن تولیدی جاده مخصوص
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1800 سالن تولیدی جاده مخصوص
زمین: 2300
سوله: 1800
اداری: 100
ارتفاع: 7
اجاره 200متر صنعتی تجاری فتح
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 200متر صنعتی تجاری فتح
زمین: 200
سوله: 200
اداری: 20
ارتفاع: 7
اجاره 8000 سوله جاده مخصوص کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 8000 سوله جاده مخصوص کرج
زمین: 40000
سوله: 8000
اداری: 500
ارتفاع: 7
اجاره 400 سوله جاده مخصوص کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
3500 متر تولیدی بهداشتی جاده مخصوص
زمین: ۳۲۰۰
سوله: ۲۰۰۰
اداری: ۳۵۰
ارتفاع: ۶
اجاره 1000 سوله جاده مخصوص کرج گرمدره
اجاره سوله،انبار،کارخانه
1000 سوله سپاه اسلام_جاده مخصوص
زمین: 2200
سوله: 1000
اداری: 200
ارتفاع: 8
اجاره 650 سوله بر جاده قدیم کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره ۵۰۰ سوله فتح_پاستوریزه
زمین: 1200
سوله: 550
اداری: 50
ارتفاع: 7
6000زمین 1600 سوله جاده قدیم کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 5000 متر سوله-انبار جاده مخصوص
زمین: 10000
سوله: 5000
اداری: 200
ارتفاع: 9
اجاره کارگاه کوچک غرب تهران 150 متر
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره کارگاه کوچک غرب تهران 150 متر
زمین: 220
سوله: 150
اداری: 150
ارتفاع: 6
اجاره 10000 زمین 4 دیواری بر مخصوص گرمدره
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره انبار در غرب تهران 300 متر
زمین: 5000
سوله: 300
اداری: 20
ارتفاع: 7
اجاره 170 سوله جاده قدیم کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 170 سوله جاده قدیم کرج
زمین: 350
سوله: 170
اداری: 25
ارتفاع: 7
اجاره 700 سوله. جاده مخصوص کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 700 سوله. جاده مخصوص کرج
زمین: 2000
سوله: 700
اداری: 120
ارتفاع: 7
اجاره 1500 سوله جاده قدیم کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1500 سوله جاده قدیم کرج
زمین: 10000
سوله: 1500
اداری: 0
ارتفاع: 7
اجاره 400 سوله جاده مخصوص کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 400 سوله جاده مخصوص کرج
زمین: 500
سوله: 400
اداری: 250
ارتفاع: 7
6000زمین 1600 سوله جاده قدیم کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 1500 سوله جاده قدیم کرج
زمین: 2000
سوله: 1650
اداری: 150
ارتفاع: 7
اجاره 450 سوله جاده مخصوص گرمدره
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 450 سوله جاده مخصوص گرمدره
زمین: 1000
سوله: 450
اداری: 140
ارتفاع: 10
اجاره 220 سوله جاده مخصوص کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 250 سوله جاده مخصوص کرج
زمین: 600
سوله: 250
اداری: 30
ارتفاع: 7
اجاره 700 سوله جاده مخصوص کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 700 سوله جاده مخصوص کرج
زمین: 20000
سوله: 700
اداری: 50
ارتفاع: 7
اجاره 220 سوله جاده مخصوص کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 220 سوله جاده مخصوص کرج
زمین: 480
سوله: 220
اداری: 60
ارتفاع: 7
اجاره 130 متر سوله جاده قدیم کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 130 متر سوله جاده قدیم کرج
زمین: 300
سوله: 130
اداری: 80
ارتفاع: 6
اجاره 10000 زمین 4 دیواری بر مخصوص گرمدره
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 10000 زمین 4 دیواری بر مخصوص گرمدره
زمین: 10000
سوله: 0
اداری: 0
ارتفاع: 0
اجاره 650 سوله بر جاده قدیم کرج
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره 650 سوله بر جاده قدیم کرج
زمین: 200
سوله: 650
اداری: 150
ارتفاع: 7