سایت املاک صنعتی تام

املاک صنعتی تام

سایت تخصصی املاک صنعتی تام 

مشتری گرامی: جهت خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه،کارگاه،زمین صنعتی و غیره فایلهای زیر را مشاهده و یا از طریق جستجوی پیشرفته موارد مد نظر خود را پیدا کنید.

مبلغ خرید
10,000,000,000 – تومان500,000,000,000 – تومان
متراژ زمین
200 – متر150,000 – متر
ودیعه اجاره
100,000,000 – تومان3,000,000,000 – تومان
متراژ سوله
0 – متر30,000 – متر
اجاره ماهانه
50,000,000 – تومان1,000,000,000 – تومان
متراژ اداری
0 – متر2,000 – متر
فروش 2000 متر سوله ایرانخودرو-مخصوص
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 2000 متر سوله ایرانخودرو-مخصوص
زمین: 3500
سوله: 2000
اداری: 200
ارتفاع: 12
فروش زمین صنعتی بر جاده مخصوص 7000 متر
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش زمین صنعتی بر جاده مخصوص 7000 متر
زمین: 6750
سوله: 1
اداری: 1
ارتفاع: 1
خرید نمایندگی و خدمات خودرویی جاده مخصوص کرج
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
خرید نمایندگی و خدمات خودرویی جاده مخصوص کرج
زمین: 25000
سوله: 8000
اداری: 1500
ارتفاع: 8
800 متر سوله جاده مخصوص فروشی
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
800 متر سوله جاده مخصوص فروشی
زمین: 1700
سوله: 800
اداری: 200
ارتفاع: 9
فروش 850 متر ملک صنعتی جاده مخصوص خ جلال
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 850 متر ملک صنعتی جاده مخصوص خ جلال
زمین: 850
سوله: 500
اداری: 250
ارتفاع: 9
فروش ملک صنعتی در شهرک استقلال-جاده مخصوص
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش ملک صنعتی در شهرک استقلال-جاده مخصوص
زمین: 4500
سوله: 2000
اداری: 300
ارتفاع: 8
خرید چاپخانه در جاده مخصوص کرج
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
خرید چاپخانه در جاده مخصوص کرج
زمین: 2300
سوله: 1200
اداری: 100
ارتفاع: 8
فروش 2300 متر ملک صنعتی در جاده مخصوص کرج
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 2300 متر ملک صنعتی در جاده مخصوص کرج
زمین: 2300
سوله: 1800
اداری: 100
ارتفاع: 7
فروش کارخانه با 5000 متر سوله جاده مخصوص
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش کارخانه با 5000 متر سوله جاده مخصوص
زمین: 12500
سوله: 5000
اداری: 300
ارتفاع: 8
2100 متر سوله فروشی جاده مخصوص و قدیم
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
2100 متر سوله فروشی جاده مخصوص و قدیم
زمین: 3700
سوله: 2100
اداری: 100
ارتفاع: 9
فروش 200 متر سوله در سروستان گرمدره
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 200 متر سوله در سروستان گرمدره
زمین: 360
سوله: 216
اداری: 120
ارتفاع: 7
فروش کارگاه 1000 متر قواره پشت بر مخصوص
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش کارگاه 1000 متر قواره پشت بر مخصوص
زمین: 1000
سوله: 350
اداری: 100
ارتفاع: 9
خرید ملک صنعتی خیابان 16 جاده مخصوص
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
خرید ملک صنعتی خیابان 16 جاده مخصوص
زمین: 750
سوله: 300
اداری: 100
ارتفاع: 8
فروش زمین صنعتی در سروستان گرمدره 380 متر
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش زمین صنعتی در سروستان گرمدره 380 متر
زمین: 384
سوله: 1
اداری: 1
ارتفاع:
فروش 300 متر سوله در جاده مخصوص خ 63
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 300 متر سوله در جاده مخصوص خ 63
زمین: 570
سوله: 300
اداری: 150
ارتفاع: 9
فروش 1000 متر سوله بزرگراه فتح
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 1000 متر سوله بزرگراه فتح
زمین: 2500
سوله: 1000
اداری: 200
ارتفاع: 8
فروش ملک صنعتی 900 متری در شمال جاده مخصوص
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش ملک صنعتی 900 متری در شمال جاده مخصوص
زمین: 880
سوله: 400
اداری: 150
ارتفاع: 9
فروش زمین 1500 متری در جاده مخصوص
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش زمین 1500 متری در جاده مخصوص
زمین: 1450
سوله: 700
اداری: 100
ارتفاع: 5
فروش کارخانه کیلومتر 8 جاده مخصوص
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش کارخانه کیلومتر 8 جاده مخصوص
زمین: 6300
سوله: 2500
اداری: 200
ارتفاع: 8
فروش 1200 متر ملک صنعتی جاده مخصوص
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 1200 متر ملک صنعتی جاده مخصوص
زمین: 1200
سوله: 600
اداری: 200
ارتفاع: 9
فروش 800 سوله جاده مخصوص-وردآورد
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 800 سوله جاده مخصوص-وردآورد
زمین: 2000
سوله: 800
اداری: 120
ارتفاع: 9
فروش زمین بر جاده مخصوص 60 هزار متر
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش زمین بر جاده مخصوص 60 هزار متر
زمین: 60000
سوله: 8000
اداری: 500
ارتفاع: 6
فروش 250 متر سوله در جاده مخصوص
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 250 متر سوله در جاده مخصوص
زمین: 500
سوله: 250
اداری: 150
ارتفاع: 7
فروش 25000 متر زمین بر جاده مخصوص کرج
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 25000 متر زمین بر جاده مخصوص کرج
زمین: 25000
سوله: 1
اداری: 1
ارتفاع:
1000 زمین 500 سوله جاده مخصوص فروشی
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
1000 زمین 500 سوله جاده مخصوص فروشی
زمین: 1050
سوله: 500
اداری: 120
ارتفاع: 8
فروش زمین تجاری صنعتی براتوبان آزادگان
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش زمین تجاری صنعتی براتوبان آزادگان
زمین: 13000
سوله: 1
اداری: 1
ارتفاع:
فروش 8500 متر زمین جاده مخصوص-استقلال
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 8500 متر زمین جاده مخصوص-استقلال
زمین: 8550
سوله: 2500
اداری: 400
ارتفاع: 8
فروش زمین صنعتی در گرمدره 500 متر
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش زمین صنعتی در گرمدره 500 متر
زمین: 500
سوله: 1
اداری: 1
ارتفاع:
فروش 4200 متر زمین و سوله جاده مخصوص
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 4200 متر زمین و سوله جاده مخصوص
زمین: 4200
سوله: 2000
اداری: 200
ارتفاع: 9
خرید 10000 متر زمین کاربری صنعتی جاده مخصوص
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
خرید 10000 متر زمین کاربری صنعتی جاده مخصوص
زمین: 10000
سوله: 1
اداری: 1
ارتفاع:
فروش 5000 متر زمین صنعتی جاده مخصوص
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 5000 متر زمین صنعتی جاده مخصوص
زمین: 5000
سوله: 1
اداری: 1
ارتفاع:
فروش کارگاه صنعتی در جاده مخصوص-داروپخش
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش کارگاه صنعتی در جاده مخصوص-داروپخش
زمین: 600
سوله: 350
اداری: 60
ارتفاع: 8
فروش 4000 متر سوله در جاده مخصوص کرج
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 4000 متر سوله در جاده مخصوص کرج
زمین: 8500
سوله: 4000
اداری: 200
ارتفاع: 10
فروش تجاری صنعتی بر جاده مخصوص کرج
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش تجاری صنعتی بر جاده مخصوص کرج
زمین: 2600
سوله: 1200
اداری: 400
ارتفاع: 8
فروش 3000 متر انبار در شهرک استقلال-مخصوص
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 3000 متر انبار در شهرک استقلال-مخصوص
زمین: 5000
سوله: 3000
اداری: 200
ارتفاع: 12
فروش کارگاه 500 متری در جاده مخصوص
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش کارگاه 500 متری در جاده مخصوص
زمین: 480
سوله: 200
اداری: 80
ارتفاع: 7
زمین 4 دیواری 800 متر با دستور نقشه
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
زمین 4 دیواری 800 متر با دستور نقشه
زمین: 800
سوله: 1
اداری: 1
ارتفاع:
1700 متر زمین با سوله در جاده مخصوص
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
1700 متر زمین با سوله در جاده مخصوص
زمین: 1700
سوله: 200
اداری: 100
ارتفاع: 9
خرید 1000 متر زمین صنعتی در جاده مخصوص
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
خرید 1000 متر زمین صنعتی در جاده مخصوص
زمین: 1000
سوله: 1
اداری: 1
ارتفاع: 1
فروش پارکینگ و سوله خودرویی در جاده مخصوص
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش پارکینگ و سوله خودرویی در جاده مخصوص
زمین: 30000
سوله: 2500
اداری: 400
ارتفاع: 6
فروش زمین صنعتی 4000 متری جاده مخصوص
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش زمین صنعتی 4000 متری جاده مخصوص
زمین: 4000
سوله: 1
اداری: 1
ارتفاع:
فروش 5000 متر سوله جاده مخصوص کرج
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 5000 متر سوله جاده مخصوص کرج
زمین: 11000
سوله: 4500
اداری: 1000
ارتفاع: 10
خرید سوله 1000 متری در جاده مخصوص کرج
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
خرید سوله 1000 متری در جاده مخصوص کرج
زمین: 2100
سوله: 1000
اداری: 200
ارتفاع: 12
کارخانه بر جاده مخصوص 2800 متر
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
کارخانه بر جاده مخصوص 2800 متر
زمین: 2800
سوله: 1000
اداری: 200
ارتفاع: 7
خرید ملک صنعتی بر جاده قدیم کرج-فتح
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
خرید ملک صنعتی بر جاده قدیم کرج-فتح
زمین: 4500
سوله: 2000
اداری: 250
ارتفاع:
اجاره سوله 1000 متری جاده مخصوص
اجاره سوله،انبار،کارخانه
اجاره سوله 1000 متری جاده مخصوص
زمین: 2000
سوله: 1000
اداری: 200
ارتفاع: 8
فروش ملک صنعتی 10 هزار متر بر مخصوص
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش ملک صنعتی 10 هزار متر بر مخصوص
زمین: 10000
سوله: 2000
اداری: 300
ارتفاع: 8
500 تجاری صنعتی جاده مخصوص-تهرانسر
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
500 تجاری صنعتی جاده مخصوص-تهرانسر
زمین: 500
سوله: 140
اداری: 1
ارتفاع: 5
600 متر زمین صنعتی با دستور نقشه جاده مخصوص
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
600 متر زمین صنعتی با دستور نقشه جاده مخصوص
زمین: 600
سوله: 0
اداری: 0
ارتفاع:
کارخانه چاپ نایلون 1600متر جاده مخصوص
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش کارخانه چاپ نایلون 1600متر جاده مخصوص
زمین: 1650
سوله: 800
اداری: 200
ارتفاع: 8
ملک صنعتی جاده مخصوص کیلومتر 8
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
خرید ملک صنعتی جاده مخصوص کیلومتر 8
زمین: 5000
سوله: 2500
اداری: 250
ارتفاع: 8
فروش ملک تجاری صنعتی بر مخصوص
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش ملک تجاری صنعتی بر مخصوص
زمین: 110
سوله: 110
اداری: 60
ارتفاع: 5
بر جاده مخصوص 5000 زمین صنعتی
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
بر جاده مخصوص 5000 زمین صنعتی
زمین: 5000
سوله: 0
اداری: 0
ارتفاع: 0
11000 مترصنعتی بر جاده مخصوص
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
خرید 11000 مترصنعتی بر جاده مخصوص
زمین: 11000
سوله: 3000
اداری: 300
ارتفاع: 7
فروش 9000 متر ملک صنعتی جاده مخصوص
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 9000 متر ملک صنعتی جاده مخصوص
زمین: 9000
سوله: 3200
اداری: 200
ارتفاع: 9
خرید 1500 بنا صنعتی جاده مخصوص
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
خرید 1500 بنا صنعتی جاده مخصوص
زمین: 500
سوله: 1500
اداری: 1
ارتفاع: 4.5
فروش 640 متر صنعتی جاده مخصوص
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 640 متر صنعتی جاده مخصوص
زمین: 640
سوله: 300
اداری: 100
ارتفاع:
کارخانه 2000 متری در تهران اجاره ای
اجاره سوله،انبار،کارخانه
کارخانه 2000 متری در تهران اجاره ای
زمین: 2000
سوله: 800
اداری: 200
ارتفاع: 7
2500 متر بنای صنعتی لاکچری جاده مخصوص
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
2500 متر بنای صنعتی لاکچری جاده مخصوص
زمین: 900
سوله: 2500
اداری: 2500
ارتفاع: 5
2000 زمین با جواز بر اتوبان تهران
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
2000 زمین با جواز بر اتوبان تهران
زمین: 2000
سوله: 0
اداری: 0
ارتفاع:
1800 متر ملک صنعتی لوکیشن
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
1800 متر ملک صنعتی لوکیشن
زمین: 1750
سوله: 650
اداری: 200
ارتفاع: 8
فروش 1200 متر ملک صنعتی جاده مخصوص
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 1200 متر ملک صنعتی جاده مخصوص
زمین: 1200
سوله: 600
اداری: 250
ارتفاع: 8
زمین با کاربری صنعتی بر اتوبان کرج 24000
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
زمین با کاربری صنعتی بر اتوبان کرج 24000
زمین: 24000
سوله: 0
اداری: 0
ارتفاع:
فروش 2000 سوله نخ زرین-جاده مخصوص
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 2000 سوله نخ زرین-جاده مخصوص
زمین: 4400
سوله: 2000
اداری: 600
ارتفاع: 8
برجاده مخصوص 9000 متر تجاری صنعتی
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
برجاده مخصوص 9000 متر تجاری صنعتی
زمین: 9000
سوله: 2000
اداری: 300
ارتفاع: 8
فروش 350 سوله جاده مخصوص کرج (گرمدره)
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 200 سوله جاده مخصوص کرج
زمین: 500
سوله: 160
اداری: 50
ارتفاع: 7
خرید کارگاه 450 متری وردآورد
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش سوله صنعتی در غرب تهران 150 متر
زمین: 330
سوله: 150
اداری: 60
ارتفاع: 8
خرید کارگاه 450 متری وردآورد
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
خرید کارگاه 450 متری وردآورد
زمین: 450
سوله: 400
اداری: 25
ارتفاع: 6
فروش کارگاه قدیمی جاده قدیم کرج
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
زمین صنعتی بر جاده مخصوص کیلومتر 15
زمین: 1800
سوله: 0
اداری: 0
ارتفاع:
فروش 2800 متر سوله جاده مخصوص
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
5 هکتار ملک صنعتی جاده مخصوص
زمین: 50000
سوله: 8000
اداری: 1000
ارتفاع: 8
فروش 350 سوله جاده مخصوص کرج (گرمدره)
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
50000متر زمین و سوله مخصوص
زمین: 50000
سوله: 12000
اداری: 500
ارتفاع: 8
3000زمین 1200 سوله جاده مخصوص
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
3000زمین 1200 سوله جاده مخصوص
زمین: 3150
سوله: 1200
اداری: 200
ارتفاع: 7
کارخانه 4500 متری جاده مخصوص
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
کارخانه 4500 متری جاده مخصوص
زمین: 4350
سوله: 1200
اداری: 150
ارتفاع: 8
فروش 2800 متر سوله جاده مخصوص
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 2800 متر سوله جاده مخصوص
زمین: 5000
سوله: 2800
اداری: 200
ارتفاع: 10
200 متر اشپزخانه صنعتی جاده مخصوص کرج
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
200 متر اشپزخانه صنعتی جاده مخصوص کرج
زمین: 200
سوله: 200
اداری: 0
ارتفاع: 6
فروش 350 سوله جاده مخصوص کرج (ورداورد)
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 350 سوله جاده مخصوص کرج (ورداورد)
زمین: 870
سوله: 350
اداری: 100
ارتفاع: 7
فروش سوله 1000 متری جاده مخصوص کرج (ورداورد)
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش سوله 1000 متری جاده مخصوص کرج (ورداورد)
زمین: 6000
سوله: 1000
اداری: 260
ارتفاع: 6
فروش 250 سوله جاده مخصوص کرج
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 250 سوله جاده مخصوص کرج
زمین: 500
سوله: 250
اداری: 50
ارتفاع: 7
فروش 5000 تالار بر جاده مخصوص کرج
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 5000 تالار بر جاده مخصوص کرج
زمین: 15700
سوله: 5000
اداری:
ارتفاع: 6
فروش 1000 متر سوله پشت شهرفرش
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 1000 متر سوله پشت شهرفرش
زمین: 2000
سوله: 1000
اداری: 200
ارتفاع: 12
فروش 2000 سوله بهداشتی جاده مخصوص
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
فروش 2000 سوله بهداشتی جاده مخصوص
زمین: 3000
سوله: 2000
اداری: 120
ارتفاع: 7
بر جاده مخصوص 12000صنعتی-تجاری
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
بر جاده مخصوص 12000صنعتی-تجاری
زمین: 12000
سوله: 6000
اداری: 1200
ارتفاع: 10
ملک صنعتی 1800 متری جاده مخصوص
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
ملک صنعتی 1800 متری جاده مخصوص
زمین: 1800
سوله: 800
اداری: 100
ارتفاع: 8
IMG_20221030_182311_550
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
1500 متر سوله ارتفاع بلند جاده مخصوص
زمین: 3000
سوله: 1500
اداری: 120
ارتفاع: 12
600سوله 250اداری جاده مخصوص
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
600سوله 250اداری جاده مخصوص
زمین: 1200
سوله: 600
اداری: 250
ارتفاع: 9
کارخانه بر جاده مخصوص 25000متر
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
کارخانه بر جاده مخصوص 25000متر
زمین: 25000
سوله: 12000
اداری: 1000
ارتفاع: 7
خرید زمین با کاربری صنعتی 13000 متر
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
خرید زمین با کاربری صنعتی 13000 متر
زمین: 13000
سوله: 0
اداری: 500
ارتفاع:
2000 متر زمین صنعتی شمال جاده مخصوص
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
2000 متر زمین صنعتی شمال جاده مخصوص
زمین: 2000
سوله: 0
اداری: 0
ارتفاع:
کارخانه با 8000 متر سوله جاده مخصوص
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
کارخانه با 8000 متر سوله جاده مخصوص
زمین: 20000
سوله: 8000
اداری: 700
ارتفاع: 10
800 متر زمین صنعتی با جواز سوله
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
800 متر زمین صنعتی با جواز سوله
زمین: 800
سوله: 520
اداری:
ارتفاع: 4
خرید سوله 1400 متری با 400 آمپر برق
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
خرید سوله 1400 متری با 400 آمپر برق
زمین: 1400
سوله: 500
اداری: 150
ارتفاع: 8
بر جاده مخصوص 650 متر تجاری صنعتی
خرید و فروش سوله،انبار،کارخانه
بر جاده مخصوص 650 متر تجاری صنعتی
زمین: 650
سوله: 300
اداری: 200
ارتفاع: